Avfallshämtning i Danderyds kommun

I Danderyds kommun är det Verdis (tidigare Urbaser) som hämtar kommunalt avfall, förutom fettavskiljarslam som hämtas av Sortera. Det finns ett brett utbud av olika tjänster att välja mellan.

Vi tar hand om ditt avfall

Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Kommunen strävar efter att hela tiden underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå. Allt detta finns samlat i våra avfallsguider. Du kan även läsa mer under respektive abonnenttyp – villa & radhus, flerfamiljshus och verksamheter.

Avfallsguider
Avfallshantering villa och radhus
Avfallshantering flerfamiljshus
Avfallshantering verksamhet

Uppdaterad: 2024-01-29