Vilket stöd kan man få?

Nyanlända personer med uppehållstillstånd som omfattas av flyktingförordningen, erbjuds hjälp med bostad via Migrationsverkets bosättningsenhet. Det är härigenom du som nyanländ kan komma att erbjudas en genomgångsbostad i Danderyds kommun.

Genomgångsbostaden – korttidskontraktet, ger en boendemöjlighet i avvaktan en mer permanent bostadslösning. Inför ett mottagande till Danderyd kommer du i kontakt med en av socialförvaltningens integrationshandläggare. Du får nödvändig information om bostaden och kontraktsformen inför att du flyttar till kommunen. Integrationshandläggaren möter upp dig på mottagningsdagen, informerar om framtida bostadsplanering, förmedlar kontaktuppgifter till andra myndigheter samt vad som finns för samhällsstöd, aktiviteter och engagemang i kommunen.

Kontakt med myndigheter

För att säkerställa att du som nyanländ får det stöd och hjälp som du har rätt till, samarbetar integrationshandläggarna främst med Arbetsförmedlingens etableringsenhet, andra tjänstemän inom kommunen samt frivilligorganisationer. Om du inte redan står i bostadsköer erbjuds du hjälp att registrera dig till Stockholms bostadsförmedling och hos andra större fastighetsvärdar.

Har du barn får du hjälp med barnomsorg och skola i kommunen tillsammans med bildningsförvaltningen. Har du särskilda behov får du hjälp att komma i kontakt med Äldre- och LSS-avdelningen. Tillsammans med din integrationshandläggare görs en individuell planering för hur er kontakt och stöd  från kommunen ska se ut under introduktionstiden.

Information om Sverige på olika språk

Läs mer på Information Sverige, en portal som vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats:

Information Sverige

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2022-08-12