Kommun och politik

På de här sidorna hittar du bland annat kallelser, protokoll och handlingar från fullmäktige-, styrelse- och nämndsammanträden i Danderyd.

Danderyds kommun är en politiskt styrd organisation som leds av förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under mandatperioden 2022-2026 leds Danderyd av en allians där Moderata samlingspartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ingår.

Här finns information om kommunens politiska organisation, om de förtroendevalda och deras uppdrag

Uppdaterad: 2023-05-22

Relaterade nyheter

en flicka går i skogen

Årsredovisning 2022 beslutad

Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen för 2022. Det ekonomiska resultatet för 2022 uppgick till 158,9 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet uppgick till 66,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet har bidragit till att kommunen under året har kunnat amortera 100,0 miljoner kronor av kommunens banklån.

Kommun & politik Budget

Budget 2023: en stabil och robust ekonomi inför en osäker framtid

Den 17 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023 och plan 2024–2025.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommun & politik Budget

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Relaterade nyheter

en flicka går i skogen

Årsredovisning 2022 beslutad

Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen för 2022. Det ekonomiska resultatet för 2022 uppgick till 158,9 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet uppgick till 66,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet har bidragit till att kommunen under året har kunnat amortera 100,0 miljoner kronor av kommunens banklån.

Kommun & politik Budget

Budget 2023: en stabil och robust ekonomi inför en osäker framtid

Den 17 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023 och plan 2024–2025.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommun & politik Budget