Djursholms slottspark

Djursholms slottspark är en kombination av engelsk landskapspark, ängar och naturmark.

Öster om slottet är tennisbanor anlagda med lokal för omklädnad och dusch, en lekplats samt plats för midsommarfirande. I närheten finns också gamla ängsytor som  fortfarande slås för hand eller med hästslåtter.

På baksidan av slottet ligger en mycket gammal lindallé. I utkanten av parken dominerar naturmark med stora gamla ekar. I parken finns både planterade och naturligt uppkomna träd. Växtligheten utgörs av tall, ek, björk, alm, ask, lind, asp och lönn. Bland de mer kultiverade arterna märks blodbok, syren, schersmin, olvon och vingbenved.

Parken är mycket vacker och kan beundras från ett flertal promenadstråk utmed vilka bänkar finns utplacerade. På våren blommar gräsmattan med narcisser, vårlök, kungsängslilja, chinodoxa, botaniska tulpaner, vitsippor och nunneört.

Uppdaterad: 2021-01-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.