Djursholms slottspark

Djursholms slottspark är en kombination av engelsk landskapspark, ängar och naturmark. Parken har anor från 1500-talet då slottet byggdes.

Öster om slottet är tennisbanor anlagda med lokal för omklädnad och dusch, en lekplats samt plats för midsommarfirande. I närheten finns också gamla ängsytor som  fortfarande slås för hand eller med hästslåtter.

På baksidan av slottet går Alice Tegnérs väg med sin mycket gamla lindallé av hamlade träd. I utkanten av parken dominerar naturmark med stora gamla ekar. I parken finns både planterade och naturligt uppkomna träd. Växtligheten utgörs av tall, ek, björk, ask, lind, asp och lönn. Bland de mer kultiverade arterna märks blodbok, tulpanträd, magnolior, syren, schersmin, olvon och vingbenved. Almsjukan har på senare år tagit nästan samtliga almar i parken.

Parken är en klassisk landskapspark och kan beundras från ett flertal promenadstråk utmed vilka bänkar finns utplacerade.

På våren blommar gräsmattan med små snödroppar, narcisser, vårlök, scilla, kungsängslilja, vårstjärna, botaniska tulpaner, vitsippor och nunneört.

Uppdaterad: 2023-12-18