Trafikutredning Svalnäs

Tekniska kontoret genomför under 2021 en trafikutredning för att se över trafikflödet i anslutning till Svalnässkolan . Syftet är ta fram lämpliga åtgärder för att skapa en bra helhetslösning för närboende och skola/förskola.

Om trafikutredningen

Svalnässkolan är belägen i ett bostadsområde vilket gör att trafiksituationen blir ansträngd när elever lämnas och hämtas. Här ligger också en förskola.

Utredningen utförs av WSP på uppdrag av Tekniska kontoret och pågår under ett antal månader med start i februari.

Utredningen avser att fokusera på infrastruktur och trafikmiljö, säkerhet för trafikanter samt erfarenheter från området. I trafikutredningen ser vi också över alternativa avlämningsplatser och hur trafikflödet kan förändras över tid.

För att fånga in erfarenheter och synpunkter bjuds representanter från bostadsområdet, förskola, skola och föräldraråd in till dialogmöte inom ramen för utredningen

Informationsbrev

Ett infobrev skickas via en e-postlista ut till närboende och verksamheter som berörs av trafikutredning. Utskicken publiceras här framöver.

Trafikutredning Svalnäs_information januari 2021.pdf

Trafikutredning Svalnäs_information februari/mars 2021.pdf

Trafikutredning Svalnäs_juni 2021.pdf

Uppdaterad: 2021-06-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.