Bergvärmekarta

Kartan används vid anmälan om borrning för bergvärme och visar fastighetsgränser, byggnader, vägar samt befintliga närliggande borrhål.

På kartan ska det planerade borrhålets läge markeras med hänsyn till närliggande borrhål.

För information om kommunala vatten- och avloppsledningar samt anslutningspunkter ber vi dig kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning.

Kartan levereras enbart som PDF och skickas normalt inom en vecka från att beställningen mottagits. Kartan debiteras i samband med leverans.

Vad kostar en karta?

Kart- och mättaxa

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-01-08