Träd i Danderyd

Träden påverkar och engagerar oss alla! Varje år får kommunen in många önskemål från allmänheten angående nyplantering, fällning eller beskärning av träd på kommunens mark.

Träd i stadsmiljö

Stormfällda träd och riskträd

Fällning av träd

Alléer, ekar och biotopskydd

 

Varför angrips granar av granbarkborren?

Sedan 2019 arbetar Danderyds aktivt med att hantera det tilltagande antalet granar som dör av barkborreangrepp. Bakgrunden till angreppen är den svåra torka som drabbade hela norra Europa 2018. Torkan har gjort att många träd fått nedsatt hälsa och börjat dö. Det är därmed inget lokalt fenomen.

De försvagade träden drabbas av olika skadegörare. För granarnas del är det för närvarande angrepp av granbarkborre som drabba granarna hårdast. Den största olägenheten med de döende granarna i stadsnära miljöer och skogsormåden är att de efter ett par år kan falla och orsaka skada.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar med att plocka bort döda granar för att skogarna på sikt ska vara fortsatt säkra att vistas i. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tid, planering och samarbete mellan olika aktörer.

Döda granar ser ofta väldigt risiga ut och det är lätt att drabbas av en känsla av att skog dör. Men problemet är hanterbart och på de ställen där granar tas ned kommer en ny natur upp.

Läs mer

Granbarkborre i Danderyds kommun - Informationsblad

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2024-06-25