Träd i Danderyd

Träden påverkar och engagerar oss alla! Varje år får kommunen in många önskemål från allmänheten angående nyplantering, fällning eller beskärning av träd på kommunens mark.

Vad gäller vid fällning av träd?

Har du en ek på tomten?

Grattis! Ekar är värdefulla livsmiljöer för väldigt många sällsynta organismer. Alla ekar som är en meter i diameter i brösthöjd eller ihåliga anses vara skyddsvärda träd och kan kräva samråd med Länsstyrelsen för fällning.

Ek på tomten - Informationsblad

Trädgårdsavfall hör inte hemma i bostadsnära natur

Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma inom den egna tomten. Du kan också lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Hagby återvinningscentral. Att skapa egna komposter på allmän mark är inte tillåtet.

Kommunen har ibland högar av grenar och kvistar samt slaget gräs på ej störande platser i naturmarken. Det är för kommunens egna skötsel och dessa ligger på kommunens mark. De är inte till för trädgårdsavfall.

Skaffa kärl för trädgårdsavfall

Återvinningscentral

Varför angrips granar av granbarkborren?

Sedan 2019 arbetar Danderyds aktivt med att hantera det tilltagande antalet granar som dör av barkborreangrepp. Bakgrunden till angreppen är den svåra torka som drabbade hela norra Europa 2018. Torkan har gjort att många träd fått nedsatt hälsa och börjat dö. Det är därmed inget lokalt fenomen.

De försvagade träden drabbas av olika skadegörare. För granarnas del är det för närvarande angrepp av granbarkborre som drabba granarna hårdast. Den största olägenheten med de döende granarna i stadsnära miljöer och skogsormåden är att de efter ett par år kan falla och orsaka skada.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar med att plocka bort döda granar för att skogarna på sikt ska vara fortsatt säkra att vistas i. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tid, planering och samarbete mellan olika aktörer.

Döda granar ser ofta väldigt risiga ut och det är lätt att drabbas av en känsla av att skog dör. Men problemet är hanterbart och på de ställen där granar tas ned kommer en ny natur upp.

Läs mer

Granbarkborre i Danderyds kommun - Informationsblad

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.