Cykla i Danderyd

Danderyds kommun arbetar aktivt för att göra cykling till ett attraktivt och säkert sätt att resa på. Redan idag cyklar många Danderydsbor men målet är att ännu fler ska välja cykeln framför bilen i det dagliga resandet.

Det finns ekonomiska, miljömässiga och tidsbesparande vinster med att välja cykeln i vardagen. Här hittar du information om cykelstråk i kommunen och länet, cykelkarta, vintercykling samt om hur kommunen arbetar med trafiksäkerhet.

Cykeldagen i Danderyd

Varje år anordnas Cykeldagen med syfte att uppmärksamma och informera om hållbart resande i kommunen. Här kan du ställa frågor om cykelvägar, få tips på cykelturer och dessutom få dina däck pumpade av cykelmekaniker.

Aktuell information om Cykeldagen och andra evenemang hittar du i kommunens evenemangskalender.

Evenemang i kommunen

Söker du cykelvägar i regionen?

Trafiken.nu

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-20