Etablering och integration

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanlända personers introduktion och försörjning. Som nyanländ behöver du själv ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att skriva in dig i etableringen. Danderyds kommun samarbetar särskilt med Arbetsförmedlingen Södra Roslagen i Täby.

I avvaktan att din etableringsplan har upprättats och kommit igång har du rätt till medverkandeersättning från Arbetsförmedlingen. När etableringen är igång på heltid får du etableringsersättning varje månad under förutsättning att du följer din etableringsplan. Arbetsförmedlingen hjälper dig att anmäla dig till kursen Samhällsorientering på Centrum för Samhällsorientering och att välja SFI-skola. De informerar även om eventuella vårdgivare vid behov av hälsoundersökning samt annan nödvändig information för att du som nyanländ ska få det stöd och åtgärder som behövs för din etablering.

Om du av olika anledningar inte kan ingå i etableringsprogrammet, är det kommunens ansvar att planera för en god introduktion och eventuell försörjning. Behöver du ekonomiskt bistånd i avvaktan att du kommer igång inom etableringen kan du läsa här om hur du gör:

Försörjningsstöd

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).