Vill du veta mer om familjehem?

Att vara familjehem innebär att välkomna någon annans barn eller ungdom till sin egen familj och kunna erbjuda en trygg och stabil familjesituation. Här finns svar på några vanliga frågor om att vara familjehem.

Som familjehem kan man vara ett par eller ensamstående. Det förväntas också att man tar hand om barnet som om det vore ens eget barn. Man behöver ha ett överskott av både tid och engagemang/energi för att räcka till för ett till barn.

Som familjehem behöver man samverka med skola, sjukvård och socialtjänst. Man är barnets företrädare och en mycket viktig person i barnets liv.

Som familjehem arbetar man på socialtjänstens uppdrag. Där finns en vårdplan om barnets behov som man ska utgå i från.

Ibland behöver man som familjehem också ha kontakt med barnets biologiska förälder/föräldrar, till exempel om barnet ska ha umgänge med föräldrarna.

Skälen kan se väldigt olika ut men när det gäller lite yngre barn är det oftast svåra hemförhållanden som gör att de behöver flytta. Föräldrar som inte mår bra psykiskt, eller som har ett missbruk eller som har ett sätt att vara förälder som inte fungerar.

Gällande ungdomar kan det vara av samma skäl som för de yngre barnen men också på grund av ungdomens eget beteende, att den har problem med missbruk eller kriminalitet. Det kan också vara en ungdom som flytt undan krig eller andra svåra förhållanden i sitt hemland och kommit som ensamkommande barn till Sverige.

Som familjehem får ni en egen handläggare på familjehemsgruppen som ni har regelbunden kontakt med och som ger er handledning. Ni kommer också ha kontakt med barnets handläggare på socialtjänsten. Ni får möjlighet till utbildning och kontakt med andra familjer i samma situation.

Ja, det kan man ha, men det är sådant som man får diskutera med handläggaren på familjehemsgruppen. Som familjehem ska man räcka till för det nya barnet på olika sätt. Då kanske matchningen inte alltid är perfekt om man har barn i samma ålder men det är en bedömning som socialtjänsten gör.

Nej, man behöver inte bo i Danderyds kommun, men det är inget hinder om man gör det. Ibland kan det vara bättre för barnet att flytta en bit bort från sin hemmiljö, därför söker vi gärna familjehem på olika platser i Stockholms län.

Ja som familjehem får man ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Här följer socialtjänsten SKR:s riktlinjer för hur stor ersättningen får vara.

Uppdaterad: 2022-03-01