Behandling av valnämndens personuppgifter vid val

Personuppgifterna du lämnar till oss kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningens regler. Personuppgiftsansvarig är valnämnden.

Illustration av man som håller i en bärbar dator samtidigt som han jonglerar bollar.

Kommunens behandling och ändamål med personuppgifterna

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningens regler. Personuppgiftsansvarig är valnämnden. Ändamålet med behandlingen är att rekrytera röstmottagare och i övrigt administrera röstmottagningen i valet 2024. Vi kommer även att behålla uppgifterna för att planera rekryteringen inför röstmottagningen i valet 2029. De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut som allmänna handlingar i de fall då lagen stadgar att vi har en skyldighet att göra detta.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Du har även rätt att begära att uppgifterna raderas, att felaktiga uppgifter rättas, att viss behandling begränsas, eller att invända mot att behandling görs.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till kommunens dataskyddsombud genom att mejla till dataskydd@danderyd.se eller till Integritetsskyddsmyndigheten genom deras E-tjänst: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/ Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över kommunens personuppgiftsbehandling.

Rättslig grund för behandling

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är kommunens förpliktelse att förordna röstmottagare enligt vallagens bestämmelser.

Uppdaterad: 2023-10-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.