Demenssamordnare och anhörigkonsulent

Demenssamordnare Catherine Berglund håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med demenssjukdom. I sin roll som demenssamordnare ger hon stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga. Demenssamordnaren är också en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder

  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt

  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar

  • leda anhörigcirklar

  • erbjuda stöd till personer med demenssjukdom

Stöd för dig med demensdiagnos

Välkommen att delta i en samtalsgrupp för dig som är under 65 år och nyligen har fått diagnos om en kognitiv sjukdom. För mer information kontakta Catherine Berglund, se kontaktuppgifter längst ned på sidan under Kontaktinformation.

Alzheimerguiden

Första hjälpen sidan för dig som fått diagnosen kognitiv sjukdom-demenssjukdom

Stöd för dig som anhörig

Checklista för anhöriga till personer med demenssjukdom

Anhörig till person med demensdiagnos

Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom

Exempel på levnadsberättelse.pdf

Kontaktinformation

Demenssamordnare, Silviasjuksköterska
Catherine Berglund
08-568 911 19

anhorigstod@danderyd.se

Uppdaterad: 2024-04-25