Fladdermöss i kommunen 2019

Under 2019 gjordes för första gången en inventering av fladdermöss i kommunen. Det finns få fynd registrerade i databasen Artportalen, just därför var det extra intressant.

Alla arter av fladdermöss är fridlysta. De får inte dödas, fångas, eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Tekniska kontoret kan med hjälp av den nya inventeringen se sambanden var fladdermöss trivs och var man med små insatser kan förbättra miljön för just fladdermössen.

Fladdermöss gör nytta

En enda fladdermus kan äta mellan 4000-7000 myggor per natt. Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen skada på till exempel hus, inventarier eller livsmedel. Fladdermöss kan inte heller gnaga.

Djuren gör i stället nytta genom att äta skadegörande insekter i trädgårdarna. Denna ekosystemtjänst som de utför är oerhört viktig.

Det är framför allt tillgången på insekter som styr fladdermössens val av bostad. Djuren söker sig till det hus som råkar ligga bäst till, oavsett om det är gammalt eller nytt.

  1. Släck din fasadbelysning under natten
    Fladdermöss är väldigt ljusskygga eftersom de har en naturlig rädsla för ugglor och andra rovdjur som kan äta dem. Om lyset är på undviker vissa arter av fladdermöss området helt. Sätt en timer, och använd fasadbelysningen mellan eftermiddag och 23, och sedan mellan 6 och gryning.

  2. Var inte för övernitisk när du tätar huset
    Fladdermöss utnyttjar ofta våra hus som bostäder eftersom håligheter i deras naturliga boplatser har minskat kraftigt. Fladdermöss kan bland annat bo mellan inner- och yttertak och mellan inner- och ytterväggar. Detta ger väldigt sällan några problem med lukt eller ljud från kolonin. De flesta som har fladdermöss som hyresgäster märker inte ens av dem.

  3. Ha en damm eller en vattenspegel i trädgården.
    Vatten är viktigt för alla livsformer, och drar till sig insekter, och finns det nattaktiva insekter så finns det också fladdermöss.

Lär dig mer

Fladdermusinventering Danderyds kommun

Naturvårdsverkets information om fladdermöss

Uppdaterad: 2023-12-19