Kahlinska fonden

Kahlinska fonden är en fond för humanitära ändamål som är till för att ge stöd, hjälp och rekreation till personer i Danderyds kommun.

Utdelning av bidrag

Under april 2024 kommer uppdaterad information här om det finns bidrag att dela ut från fonden. Under 2021-23 gjordes ingen utdelning.

Vad kan man få för form av bidrag?

Summorna som fördelas varierar beroende på hur mycket pengar det finns i fonden och hur många som ansöker. Det räcker oftast inte till hela produkten/tjänsten som ansökts om utan är ett bidrag vilket innebär att den sökande också får lägga till egna pengar. Bidrag kan exempelvis sökas till klädinköp, dator, läsplatta och hälsoaktiviteter. 

Om Kahlinska fonden

Danderyds kommun förvaltar fonden. Styrelsen som består av kommunstyrelsens ordförande, kommunens socialdirektör samt en representant från Svenska kyrkan träffas fyra gånger per år för att behandla ansökningar som inkommit till kommunen.

Uppdaterad: 2023-11-28