Kahlinska fonden

Kahlinska fonden är en fond för humanitära ändamål som är till för att ge stöd, hjälp och rekreation till personer i Danderyds kommun.

Ingen utdelning av medel under 2021

Under 2020 har placeringen av fondens tillgångar ändrats för att bättre stämma överens med donatorns vilja (fondens urkund). I enlighet med detta är nu fondens tillgångar placerade på ett bankkonto. Eftersom placering på bankkonto nuförtiden i princip inte ger någon avkastning på kapitalet innebär det att det inte finns några fondmedel att fördela till sökande under 2021.

Kahlinska fondens styrelse har beslutat att göra en ansökan hos Kammarkollegiet för att ändra urkunden angående placering av fondens tillgångar. Det skulle innebära att fonden i framtiden kan ge avkastning som kan delas ut enligt fondens syfte.

Om Kahlinska fonden

Danderyds kommun förvaltar fonden. Styrelsen som består av kommunstyrelsens ordförande, kommunens socialdirektör samt en representant från Svenska kyrkan träffas fyra gånger per år för att behandla ansökningar som inkommit till kommunen.

Vad kan man få för form av bidrag?

Summorna som fördelas varierar beroende på hur mycket pengar det finns i fonden och hur många som ansöker. Det räcker oftast inte till hela produkten/tjänsten som ansökts om utan är ett bidrag vilket innebär att den sökande också får lägga till egna pengar. Bidrag kan exempelvis sökas till klädinköp, dator, läsplatta och hälsoaktiviteter. 

Uppdaterad: 2021-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.