Sök bidrag från Kahlinska fonden

Nu kan du som har behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Kahlinska fonden. Det är en fond för humanitära ändamål som är till för att ge stöd, hjälp och rekreation till personer i Danderyds kommun. Sista datum för ansökan är 15 november.

Om Kahlinska fonden

Danderyds kommun förvaltar fonden. Styrelsen som består av kommunstyrelsens ordförande, kommunens socialdirektör samt en representant från Svenska kyrkan träffas fyra gånger per år för att behandla ansökningar som inkommit till kommunen.

Vad kan man få för form av bidrag?

Summorna som fördelas varierar beroende på hur mycket pengar det finns i fonden och hur många som ansöker. Det räcker oftast inte till hela produkten/tjänsten som ansökts om utan är ett bidrag vilket innebär att den sökande också får lägga till egna pengar. Bidrag kan exempelvis sökas till klädinköp, dator, läsplatta och hälsoaktiviteter. 

Återkoppling

Samtliga som ansökt om bidrag ur Kahlinska fonden får besked om utfallet 1–2 veckor efter mötet ägt rum. Beslut om utdelning ur fonden går inte att överklaga.

Ansökan

Ansökningsblankett Kahlinska fonden.pdf

Ansökan ska vara socialkontoret tillhanda senast 15 november. Skicka den till följande adress:

Danderyds kommun
Socialkontoret
Gerd Söderlund
Box 28
182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2020-10-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.