Kommunens avfallstaxa

I avfallstaxan finns samtliga avgifter för de avfallstjänster som erbjuds av Danderyds kommun. Avgifterna finansierar bland annat återvinningscentraler, insamling och behandling. Taxans upplägg för hämtning av mat- och restavfall är att avgiften består av en fast avgift och en viktavgift.

Kvinna i randig klänning slänger matavfallspåse i avfallskärl.

Avfallstaxans struktur

  • Den fasta avgiften är en årsavgift som baseras på vilken sorts behållare du har, hur stor behållaren är och hur ofta du får ditt avfall hämtat. Avgiften är lägre om du sorterar matavfall i kärl eller kompost än om du inte sorterar.
  • Viktavgiften tas ut per kilo invägt restavfall (matavfallet kostar inget i viktavgift). Genom att sortera matavfall och annat avfall för återvinning från restavfallet håller du nere dina kostnader. Ju lättare kärl desto lägre kostnad! Genom hög utsortering kan du även ha hämtning mer sällan och på så sätt också dra ned dina kostnader.

Förutom hämtning av mat- och restavfall erbjuder kommunen ett brett utbud av så kallade tilläggstjänster som bland annat omfattar hämtning av farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall. Kommunens avfallstjänster finns sammanställda i en avfallsguide för enfamiljshus och en för flerfamiljshus.  

Här hittar du guider över kommunens avfallstjänster

Vad kostar det?

Daderyds kommun har en miljöstyrande taxa. Det innebär att matavfallssortering och sällanhämtning premieras. Observera att priserna i avfallstaxan presenteras inklusive moms, medan i din avfallsfaktura är det exklusive moms. 

Avfallstaxa för Danderyds kommun gäller från 1 juni 2024

Beräkna din kostnad för avfallshämtning

Hur ser din kostnad för avfallshämtningen ut och hur kan den förändras? Genom att använda e-tjänsten kan du laborera med hur din kostnad kan förändras beroende på abonnemang och hämtningsintervall.


Prisexempel avfallstaxa 2024

Vill du få en uppfattning om avgifterna med taxa 2024 jämfört med taxa 2023? Se våra prisexempel:

Prisexempel avfallstaxa 2024 villor och radhus
Prisexempel avfallstaxa 2024 flerfamiljshus
Prisexempel avfallstaxa 2024 verksamheter

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2024-06-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.