Avfallshantering för dig som bor på Tranholmen

Boende på Tranholmen har hämtning av restavfall vid fastigheten. Matavfall lämnas i bruna matavfallskärl vid SL-bryggan på ön eller utanför sophuset på fastlandet.

Båtar vid bron till Tranholmen

Abonnemang för hämtning av mat- och restavfall

Standardabonnemanget på Tranholmen är sorterat abonnemang antingen i kärl eller i kompost. Det innebär inte att alla måste sortera men att alla har möjlighet att göra det. Matavfallet i sig blir till klimatsmart biogas och biogödsel.

  • Hämtning av restavfall Fastighetsnära hämtning av restavfall sker, från och med 2022, året runt på Tranholmen. Sophuset på fastlandet öppnas upp i händelse av att avfallshämtning inte kan ske på ön på grund av till exempel isbildning. Restavfallet lämnas i säck. Säcken får vid hämtningstillfället som mest väga 15 kg.

  • Hämtning av matavfall Matavfall lämnas i kärl utanför sophuset på fastlandet eller vid SL-bryggan på ön. Matavfallspåsar och påshållare finns att hämta i sandlådan som står vid Grottviken.

  • Kompost Om du sorterar matavfall i egen kompost behöver den vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Kom ihåg att anmäla din kompost till Miljö- och Stadsbyggnadskontoret.

Hemkompost

Så kan du påverka din avfallskostnad

Du kan påverka din avgift genom att välja att ha hämtning så sällan som möjligt. Välj mellan hämtning 26, 39 eller 52 gånger per år (hämtning 39 gånger per år sker varje vecka under sommaren och varannan vecka under vintern). Ju mer sällan du har hämtning desto lägre avgift.

Tilläggstjänster

Det går bra att beställa tilläggstjänster, exempelvis hämtning av grovavfall, om man bor på Tranholmen. Hämtning sker på fastlandet och det krävs att du är där vid hämtning så att avfallet inte blir liggande på platsen. Läs mer om tilläggstjänsterna i kommunens avfallsguide för enfamiljshus.

Avfallsguider

Är ditt hus obebott i minst sex månader?

Om du inte nyttjar din fastighet under en sammanhängande period om minst sex månader kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtning via kommunens e-tjänster.

E-tjänster

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2023-05-11