Ekebysjön

Ekebysjön och det intilliggande området består av många olika typer av vegetation.

Här finns allt från sump- och kärrmark via beteshagar och slåtterängar till torr hedvegetation och  berghällar. Varje vegetationsområde har sitt specifika växt- och djurliv, flera utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter.

Naturreservatet blev till 2008 tack vare den mängd av ovanliga arter av sjöfågel som valt sjön som boplats.

I reservatet är det olagligt att:

  • framföra motordrivet fordon
  • göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medföra okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • göra upp öppen eld, annat än på anvisad och iordninggjord plats
  • fiska, tälta eller campa
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter
  • eida eller cykla annat än på markerade leder.

Ekebysjön naturreservat

Beslut om Ekebysjön naturreservat

Uppdaterad: 2021-01-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.