Danderyds historia

Danderyd har en lång och spännande historia. 5 000 år gamla stenyxor har hittats i Danderyd, vilket tyder på att människor vistats här redan under stenåldern. På den tiden låg stora delar av Danderyd under vatten. Under järnåldern (500 f Kr-1050 e Kr) fanns flera gårdar, vars namn lever kvar än idag, Rinkeby, Ekeby, Eneby, Klingsta, Nora, Berga, Kevinge, Svalnäs och Ösby.

Gravfält

I Danderyd finns intressanta gravfält från järnåldern vid Svalnäs, Ekeby och Ösby. Skyltar berättar om gravfälten.

Kyrkan

Den första kyrkan i Danderyd uppfördes troligtvis på 1200-talet. Den är borta idag. Den nuvarande kyrkan började byggas på 1400-talet och fick sitt nuvarande utseende på 1600-talet genom Svante Gustafsson Banér, som även gav Djursholms slott det utseende det har idag.

Godset

Länge präglades livet i Danderyd av Djursholmsgodset, som från början av 1500-talet till slutet av 1700-talet ägdes av ätten Banér. Godset omfattade, när det var som störst, hela Danderyd, Lidingö och delar av Täby. Under 1700- och 1800-talen försågs de flesta gårdarna i socken med nya byggnader, flera av dem finns kvar än idag.

Färdmedel

Färjorna över Stocksundet var länge den enda förbindelsen mellan Danderyd och Stockholm. År 1716 stod den första flottbron klar och 1826 byggdes en fast bro som var i bruk ända till slutet av 1950-talet. Redan 1885 fanns den första järnvägsbron, vilket var en förutsättning för tillkomsten av villastäderna i Danderyd.

Trädgårdsstaden

År 1889 bildade bankdirektören Henrik Palme tomt- och villabolaget Djursholms AB, som köpte upp det som då var kvar av Djursholmsgodset. Syftet var att efter anglo-sachsiska förebilder bygga en villastad. Stockby AB hade bildats något år tidigare för att bebygga Stocksund. Trädgårdsstadens idéer präglar alltjämt bebyggelsen i Danderyd.

Villarkitekturen

Enebyberg bildades i början av 1900-talet och blev municipalsamhälle 1914. Så småningom började också villabebyggelsen att växa upp i västra Danderyd och Nora trädgårdsstad bildades 1926. En rundresa i Danderyd ger ett tvärsnitt av svensk villaarkitektur under nära ett sekel.

Från socken till kommun

Successivt har de olika samhällen som uppstått inom Danderyds socken slagits ihop. Utvecklingen av Danderyd ledde till att under en tid på 1940-talet Danderyds församling inom sina gränser hade samtliga då i Sverige förekommande samhällstyper, Enebybergs municipalsamhälle, Stocksunds köping, Djursholms stad och Danderyds landskommun. Stocksunds köping uppgick i Djursholms stad på 1960-talet och några år senare, 1971, tillkom Danderyds kommun som den ser ut idag.

Kända invånare

Bland kulturpersonligheter som bott och verkat i Danderyd kan nämnas Viktor Rydberg, författare och professor vid Stockholms högskola, Elsa Beskow, barnboksförfattare och illustratör samt Alice Tegnér, som komponerat våra mest kända barnvisor, bland annat Mors lilla Olle och Bä, bä vita lamm.

Mer om Danderyd

För den som är intresserad av Danderyds historia finns en översiktlig illustrerad framställning med kulturkarta: Danderyd - bygden berättar, av Gunnar Ermedahl och Klas Fåhraeus. Den finns att köpa i bokhandeln och på biblioteken.

 

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.