Danderyds historia

Här hittar du en kort sammanställning av Danderyds långa och spännande historia. Från 5000 år gamla stenyxor till bildandet av Danderyds kommun, 1971.

De första 5000 åren

Danderyd har en lång och spännande historia. 5000 år gamla stenyxor har hittats, vilket tyder på att människor vistats här redan under stenåldern. På den tiden låg stora delar av Danderyd under vatten.

Här kan du läsa mer om Danderyd under stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Gårdarna

Under järnåldern (500 f Kr-1050 e Kr) fanns flera gårdar, vars namn lever kvar än idag, Rinkeby, Ekeby, Eneby, Klingsta, Nora, Berga, Kevinge, Svalnäs och Ösby.

Läs mer om Danderyds olika gårdar och gravfält

Kyrkan

Den första kyrkan i Danderyd uppfördes troligtvis på 1200-talet. Den är borta idag. Den nuvarande kyrkan började byggas på 1400-talet och fick sitt nuvarande utseende på 1600-talet genom Svante Gustafsson Banér, som även gav Djursholms slott det utseende det har idag.

Godset

Länge präglades livet i Danderyd av Djursholmsgodset, som från början av 1500-talet till slutet av 1700-talet ägdes av ätten Banér. Godset omfattade, när det var som störst, hela Danderyd, Lidingö och delar av Täby. Under 1700- och 1800-talen försågs de flesta gårdarna i socken med nya byggnader, flera av dem finns kvar än idag.

Färdmedel

Färjorna över Stocksundet var länge den enda förbindelsen mellan Danderyd och Stockholm. År 1716 stod den första flottbron klar och 1826 byggdes en fast bro som var i bruk ända till slutet av 1950-talet. Redan 1885 fanns den första järnvägsbron, vilket var en förutsättning för tillkomsten av villastäderna i Danderyd.

Trädgårdsstaden

År 1889 bildade bankdirektören Henrik Palme tomt- och villabolaget Djursholms AB, som köpte upp det som då var kvar av Djursholmsgodset. Syftet var att efter anglo-sachsiska förebilder bygga en villastad. Stockby AB hade bildats något år tidigare för att bebygga Stocksund. Trädgårdsstadens idéer präglar alltjämt bebyggelsen i Danderyd.

Villarkitekturen

Enebyberg bildades i början av 1900-talet och blev municipalsamhälle 1914. Så småningom började också villabebyggelsen att växa upp i västra Danderyd och Nora trädgårdsstad bildades 1926. En rundresa i Danderyd ger ett tvärsnitt av svensk villaarkitektur under nära ett sekel.

Från socken till kommun

Successivt har de olika samhällen som uppstått inom Danderyds socken slagits ihop. Utvecklingen av Danderyd ledde till att under en tid på 1940-talet Danderyds församling inom sina gränser hade samtliga då i Sverige förekommande samhällstyper, Enebybergs municipalsamhälle, Stocksunds köping, Djursholms stad och Danderyds landskommun. Stocksunds köping uppgick i Djursholms stad på 1960-talet och några år senare, 1971, tillkom Danderyds kommun som den ser ut idag.

Historiska gatunamn

Många vägar i Danderyd är uppkallade efter historiska personer som bott i Danderyd: gårdsägare, författare, konstnärer, framstående affärsmän och politiker med flera. Bland dessa finns sagoboksförfattaren Elsa Beskow, diktaren, forskaren, läraren med mera Viktor Rydberg och Alice Tegnér som skrev en mängd kända barnvisor.

Vid gatorna med historiska gatunamn finns skyltar uppsatta, som berättar om vilka personerna var. Dessa texter finns även att läsa på Danderyds hembygdsförenings webbplats.

Historiska gatunamn - Danderyds hembygdsförening

Mer information

Danderyds fyra hembygdsföreningar samt Danderyds arkivförening kan svara på de flesta frågor och har en hel del material hos sig. Kontakta dem gärna.

Danderyds hembygdsförening

Samfundet Djursholms forntid och framtid

Enebybergs gårds förening

Sällskapet Amorina (Stocksund)

Danderyds arkivförening

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-07-10