Trädgårdsavfall

Löv, grenar och fallfrukter från balkong eller trädgård är exempel på trädgårdsavfall. Du kan återvinna detta på flera olika sätt i kommunen genom att kompostera, lämna på återvinningscentralen eller abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall.

Kompostering

I första hand rekommenderar vi att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma om du har möjlighet, då kan du också använda den värdefulla kompostjorden i ditt egna odlingskretslopp. Eftersom trädgårdsavfall inte lockar till sig skadedjur räcker det ofta med en enkel öppen kallkompost. 

Lämna ditt trädgårdsavfall

Återvinningscentral

Du kan lämna trädgårdsavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral heter Hagby och ligger i Täby kommun.

Sörabs återvinningscentraler

Den mobila återvinningscentralen

Du kan även lämna mindre mängder trädgårdsavfall (1m³) till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobil återvinningscentral

Skaffa kärl för trädgårdsavfall

Vad får läggas i trädgårdskärlet?

Vad får läggas i trädgårdskärlet?

  • Smått trädgårdsavfall som till exempel löv, gräs och kvistar får läggas i kärlet.
  • Fällda träd, stubbar, stora mängder jord, sten eller grus räknas inte som smått trädgårdsavfall och får inte läggas i kärlet.

Har du stora mängder fallfrukt kan du skaffa abonnemang på fallfruktshämtning till lägre kostnad om du redan har abonnemang på trädgårdsavfall.

Abonnemang för fallfrukt

Du kan skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall och får då ett 370-liters kärl hemma där du kan lägga smått trädgårdsavfall som gräs och löv.

Trädgårdskärlet töms från mars till oktober. Du bestämmer själv om du vill ha hämtning 8 eller 17 gånger/säsong.

Vi tömmer kärlet utifrån ett schema som du får i din brevlådan inför varje säsong. Kärlet ska vara utställt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart på hämtdagen. Kom ihåg att kärlet ska stå med handtaget utåt.

Vad kostar det?

Prislista - Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, hämtning i kärl 8 ggr/år

(enfamiljshus & mindre flerfamiljshus)

Avgift: 668 kr

Trädgårdsavfall, hämtning i kärl 17 ggr/år

(enfamiljshus & mindre flerfamiljshus)

Avgift: 1 274 kr

Trädgårdsavfall, extrahämtning i kärl/tillfälle vid abonnemang

(enfamiljshus & mindre flerfamiljshus)

Avgift: 290 kr/tillfälle

Engångshämtning av trädgårdsavfall

(enfamiljshus & mindre flerfamiljshus)

Avgift: 201 kr/tillfälle + 188 kr/km3 (minsta fakturerade mängd 1 m3)

Beställ kärl för trädgårdsavfall

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall för att skaffa abonnemang för trädgårdsavfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, längst ner på sidan.

Jag vill ha ett schema för mitt trädgårdskärl

Använd vår e-tjänst för att beställa schema. E-tjänsten hittar du under beställ och hantera avfallstjänster. Det går även bra att kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez så hjälper dem dig.

Beställ och hantera avfallstjänster

Engångshämtning av trädgårdsavfall

Om du inte vill ha ett abonnemang så har du möjligheten att beställa engångshämtning av trädgårdsavfall. Minsta volym som faktureras är 1 kubikmeter. Priserna för tjänsten hittar du i gällande avfallstaxa. 

Lägg löv och mindre trädgårdsavfall i komposterbara papperssäckor (utan inbyggd plast). Vid beställning uppger du mängden avfall som ska hämtas och får samtidigt besked om vilket dag som hämtning sker.

Beställ genom att kontakta kommunens kundtjänst för avfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, längst ner på sidan.

Kompostering och eldning

Du kan själv kompostera eller flisa trädgårdsavfall vid din fastighet. För att motverka problem med råttor är det viktigt att inte kompostera fallfrukt i större mängder eller låta fallfrukten ligga kvar på marken.

Torra grenar och kvistar får brännas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen och om det inte råder eldningsförbud. Eldning av löv och gräs är förbjuden året om.

Elda trädgårdsavfall

Kom ihåg att inte sopa ut löv och grenar på gatan då dessa kan fastna i sopmaskiner och orsaka onödiga avbrott i sandsopningen.

För företag och verksamheter

Kommunen hämtar bara trädgårdsavfall från hushåll. Företag och verksamheter får fritt anlita valfri entreprenör för att transportera bort trädgårdsavfall.

Invasiva arter

Även om det mesta som växer i trädgården är tacksamt att kompostera så gäller detta inte för invasiva växter. Om du har invasiva växter i din trädgård får dessa inte läggas på kompost, varken hemma eller på återvinningscentralen. Detta eftersom vissa av dem sprider sig mycket enkelt och därför ska de förslutas i plastsäckar och slängas i det vanliga restavfallskärlet. Du kan även lämna säcken på återvinningscentralen och slänga i containern för brännbart. Vanliga invasiva växter är till exempel Jätteloka, Jättebalsamin och Parkslide (jätteslide). 

Tekniska kontoret arbetar för närvarande med att bekämpa dessa invasiva arterna på allmän platsmark runtom i kommunen. Du som invånare kan rapportera in invasiva arter till kommunens felanmälan. All data samlas in i ett kartsystem med de olika platser som lokaliserats så att tekniska kontoret och dess entreprenör kan bekämpa dem.

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.