Trädgårdsavfall

Löv, kvistar och vissna blommor från balkong eller trädgård är exempel på trädgårdsavfall. Du kan återvinna detta på flera olika sätt i kommunen genom att kompostera, lämna på återvinningscentralen eller abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall.

Kompostering

I första hand rekommenderar vi att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma om du har möjlighet, då kan du också använda den värdefulla kompostjorden i ditt egna odlingskretslopp. Eftersom trädgårdsavfall inte lockar till sig skadedjur räcker det ofta med en enkel öppen kallkompost. 

Lämna ditt trädgårdsavfall

Återvinningscentral

Du kan lämna trädgårdsavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö.

SÖRABs återvinningscentraler

Den mobila återvinningscentralen

Du kan även lämna mindre mängder trädgårdsavfall (1m³) till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobil återvinningscentralen

Skaffa kärl för trädgårdsavfall

Vad får läggas i trädgårdskärlet?

  • Smått trädgårdsavfall som till exempel löv, gräs och kvistar får läggas i kärlet.
  • Fällda träd, stubbar, stora mängder jord, sten eller grus räknas inte som smått trädgårdsavfall och får inte läggas i kärlet.

Har du stora mängder fallfrukt kan du skaffa abonnemang på fallfruktshämtning till lägre kostnad om du redan har abonnemang på trädgårdsavfall.

Abonnemang för fallfrukt

Du kan skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall och får då ett 370-liters kärl hemma där du kan lägga smått trädgårdsavfall som gräs och löv.

Trädgårdskärlet töms från april till oktober/november beroende på val av abonnemang. Du bestämmer själv om du vill ha hämtning 8 eller 17 gånger/säsong.

Vi tömmer kärlet utifrån ett schema som du får i din brevlådan inför varje säsong. Kärlet ska vara utställt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart på hämtdagen. Kom ihåg att kärlet ska stå med handtaget utåt.

Vad kostar det?

Trädgårdsavfall taxa 2022 (enfamiljshus & flerfamiljshus)

Hämtning i kärl 8 ggr/år
Avgift: 765 kr

Hämtning i kärl 17 ggr/år
Avgift: 1 458 kr

Extrahämtning i kärl/tillfälle vid abonnemang
Avgift: 332 kr/tillfälle

Engångshämtning av trädgårdsavfall 
Avgift: 230 kr/tillfälle + 215 kr/km3 (minsta fakturerade mängd 1 m3)

Beställ kärl för trädgårdsavfall

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall för att skaffa abonnemang för trädgårdsavfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, längst ner på sidan.

Saknar du ett schema för din hämtning?

Vi har tyvärr ej möjligheten att ha alla scheman offentligt på webben. Använd vår e-tjänst för att beställa schema. Det går även bra att kontakta kommunens kundtjänst för avfall så hjälper de dig.

Engångshämtning av trädgårdsavfall

Om du inte vill ha ett abonnemang så har du möjligheten att beställa engångshämtning av trädgårdsavfall. Minsta volym som faktureras är 1 kubikmeter. Priser för tjänsten hittar du längre upp på sidan.

Lägg löv och mindre trädgårdsavfall i komposterbara papperssäckor (utan inbyggd plast). Vid beställning uppger du mängden avfall som ska hämtas och får samtidigt besked om vilket dag som hämtning sker.

Beställ genom att kontakta kommunens kundtjänst för avfall. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.

Du kan själv kompostera eller flisa trädgårdsavfall vid din fastighet. För att motverka problem med råttor är det viktigt att inte kompostera fallfrukt i större mängder eller låta fallfrukten ligga kvar på marken.

Torra grenar och kvistar får brännas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen och om det inte råder eldningsförbud. Eldning av löv och gräs är förbjuden året om.

Elda trädgårdsavfall

Kom ihåg att inte sopa ut löv och grenar på gatan då dessa kan fastna i sopmaskiner och orsaka onödiga avbrott i sandsopningen.

Kommunen hämtar bara trädgårdsavfall från hushåll. Företag och verksamheter får fritt anlita valfri entreprenör för att transportera bort trädgårdsavfall.

Invasiva arter

Även om det mesta som växer i trädgården är tacksamt att kompostera så gäller detta inte för invasiva växter. Om du har invasiva växter i din trädgård får dessa inte läggas på kompost, varken hemma eller på återvinningscentralen. Detta eftersom vissa av dem sprider sig mycket enkelt. Avfallet ska transporteras till Hagby återvinningscentral. 

Hagby återvinningscentral är i dagsläget den enda av SÖRABs anläggningar som tar emot invasiva växter. 

Exempel på invasiva växter är parkslide, lupin, jättebjörnloka, gul skunkkalla och vresros. 

Läs mer om hur du hanterar dina invasiva arter på SÖRABs hemsida

Tekniska kontoret arbetar för närvarande med att bekämpa dessa invasiva arterna på allmän platsmark runtom i kommunen. Du som invånare kan rapportera in invasiva arter till kommunens felanmälan. All data samlas in i ett kartsystem med de olika platser som lokaliserats så att tekniska kontoret och dess entreprenör kan bekämpa dem.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2021-08-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.