Trädgårdsavfall

Löv, kvistar och vissna blommor från balkong eller trädgård är exempel på trädgårdsavfall. Du kan återvinna detta på flera olika sätt i kommunen genom att kompostera, lämna på återvinningscentralen eller abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall.

Ta hand om ditt trädgårdsavfall – kompostera!

Det bästa, om du har möjlighet, är att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma. Då kan du använda den värdefulla kompostjorden i ditt egna odlingskretslopp. Eftersom trädgårdsavfall inte lockar till sig skadedjur räcker det ofta med en enkel öppen kallkompost.

Kompostering av trädgårdsavfall

Du kan själv kompostera eller flisa trädgårdsavfall vid din fastighet. För att motverka problem med råttor är det viktigt att inte kompostera fallfrukt i större mängder eller att låta fallfrukten ligga kvar på marken.

Kom ihåg att inte sopa ut löv och grenar på gatan då dessa kan fastna i sopmaskiner och orsaka onödiga avbrott i sandsopningen.

Eldning av trädgårdsavfall

Elda trädgårdsavfall

 

Här kan du lämna ditt trädgårdsavfall

Vanlig och mobil återvinningscentral: Privatpersoner kan lämna sitt grovavfall till SÖRABs återvinningscentraler. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö. Små mängder grovavfall kan lämnas till den mobila återvinningscentralen som stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Återvinningscentraler

Hemmahämtning av ditt trädgårdsavfall

Genom kommunen kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat. Du kan välja mellan:

  • Abonnemang för hämtning i kärl på 370-liter. Du väljer mellan 8 och 17 hämtningar per säsong. Trädgårdskärlet töms från april/maj till oktober/november beroende på val av abonnemang. Kärlet ska på hämtningsdagen stå vid fastighetsgräns eller annan överenskommen plats (om det står invid kärl för mat- och restavfall ska trädgårdskärlet vara det kärl som står närmast fastighetsgränsen).
  • Enstaka hämtningar så kallade budningar i komposterbara papperssäckar utan plast som du själv köper in. Säckarna ska på hämtningsdagen stå vid fastighetsgräns eller annan överenskommen plats.
  • Hyra tillfällig container på 10, 15 eller 20 kubikmeter i max 2 veckor. Om container inte kan placeras på den egna fastigheten ska fastighetsinnehavaren ombesörja och bekosta polistillstånd för placering av container på allmän mark.

Vad får läggas i trädgårdskärlet?

  • Smått trädgårdsavfall som till exempel löv, gräs och kvistar får läggas i kärlet.

Lägg inte i kärlet

  • Fällda träd, stubbar, stora mängder jord, sten eller grus räknas inte som smått trädgårdsavfall och får inte läggas i kärlet.

Vad kostar det?

Hämtning av trädgårdsavfall – taxa 2024

Abonnemang, hämtning i kärl 370-liter

Avgift hämtning i kärl 8 ggr/år: 920 kr

Avgift hämtning i kärl 17 ggr/år: 1 758 kr

Avgift extrahämtning i kärl/tillfälle vid abonnemang: 401 kr/tillfälle

Budning – engångshämtning

Avgift: 283 kr per säck


Tillfällig container max 2 veckor

Volym Hyra per dygn Utställning inkl. hemtagning
10 kubikmeter 59 kr 3 245 kr
15 kubikmeter 83 kr 3 835 kr
20 kubikmeter 94 kr 4 720 kr

 

Schema för din hämtning?

Via vår tömningskalender kan du se när du har hämtning. 

Tömningskalender

Om invasiva arter

Även om det mesta som växer i trädgården är tacksamt att kompostera så gäller detta inte för invasiva växter (till exempel lupin och parkslide). Om du har invasiva växter i din trädgård får dessa inte läggas på kompost, varken hemma eller på återvinningscentralen. Detta eftersom vissa av dem sprider sig mycket enkelt. Avfallet ska transporteras till Hagby återvinningscentral. Hagby återvinningscentral är i dagsläget den enda av SÖRABs anläggningar som tar emot invasiva växter. 

Läs mer om hur du hanterar dina invasiva arter

Tekniska kontoret arbetar för närvarande med att bekämpa dessa invasiva arterna på allmän platsmark runtom i kommunen. Du som invånare kan rapportera in invasiva arter till kommunens felanmälan. All data samlas in i ett kartsystem med de olika platser som lokaliserats så att tekniska kontoret och dess entreprenör kan bekämpa dem.

Kommunens kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2024-05-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.