Enebybergs skola rustas upp och byggs ut – start 2023

Enebybergs skola planeras att byggas ut, rustas upp och kompletteras med en ny idrottshall som ersätter den gamla gymnastiksalen. Här kan du läsa mer om planerna och vad som händer nu.

Enebybergs skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av olika byggnader:

  • Eneby med intilliggande Annexet
  • Brage
  • Haga, temporär skolbyggnad
  • Paviljongen, temporär skolbyggnad

Upprustningen av skolbyggnad Eneby är planerad att starta 2023. Om- och tillbyggnaden av hela Enebybergs skola uppskattas vara klar år 2029.

Vad händer nu?

Det har genomförts en förstudie som innefattar placeringsalternativ för temporära skolbyggnader, investeringskostnader, utformning och placering av nya skolbyggnader och idrottshall samt utredningar av salar för slöjd, hemkunskap, musik och matsal.

Förstudien kartlägger verksamheternas behov och visar på hur de tillgodoses genom om- och/eller tillbyggnation om Enebybergs skola och utgör ett beslutsunderlag i tidigt skede för projektet.

De alternativ som presenteras i studien belyser möjliga inriktningar för genomförandet. Uppgifter om ytor, funktioner och placering av lokaler är även de preliminära och kan komma att justeras senare i projektet.

Nu skickas studien på remiss till Kultur- och fritidsnämnden, Fastighetsnämnden och Bildningsnämnden. Beslut fattas i kommunstyrelsen under våren (ej 25 april som tidigare informerats om på webbplatsen).

Förstudierapport Enebybergs skola 2022-02-25 Rev A.pdf

Detta planeras

Planen är att den gamla skolbyggnaden Eneby ska rustas upp och anpassas efter dagens krav och behov, med start från 2023.

Planen är att den intilliggande klassrumsbyggnaden Annexet som har två lektionssalar ska ersättas av en ny byggnad med utrymme för fyra klasser.

Sammantaget innebär det att Eneby får utrymme för åtta klasser tillsammans med grupprum, fritidslokaler och matsal. Upprustningen och moderniseringen av Eneby förväntas vara klar år 2025 och då flyttar skolverksamheten åter.

Enebys skolverksamhet flyttar till temporär skolbyggnad vid Brage – 2023

Under renoveringen och upprustningen av Eneby är planen att skolverksamheten ska flytta till en temporär skolbyggnad på skolgården vid Brage. Det sker inför skolstarten i 2023.

En ny skolbyggnad med utrymme för fyra nya klassrum ska byggas i anslutning till Brage med planerad start under 2025.

Byggnaden ska ersätta den temporära skolbyggnad, de paviljonger, som finns på Brages skolgård. Den nya tillbyggnaden uppskattas var klar under 2027.

Det finns i dag en äldre fristående gymnastiksal som används för idrottsundervisningen på Enebybergs skola. Planen är att denna ska ersättas av en ny idrottshall med kapacitet att bedriva två idrottslektioner samtidigt. Det vill säga att den är flexibel och delbar. Beräknad byggstart 2028.

Hålltider – preliminär övergripande skedesplan

Observera att skedesplanen är preliminär och kan komma att ändras. Flera politiska beslut ska tas under detaljplane- och byggprocessen i ansvariga nämnder för berörda fastigheter.

  • 2023, Eneby – all skolverksamhet på Eneby flyttar till en ny temporär skolbyggnad på Brage skolgård

  • 2023-2025, Eneby – upprustning av Eneby samt planerad byggnation av en ny intilliggande skolbyggnad med utrymme för fyra klasser. All skolverksamhet beräknas flytta tillbaka till Eneby 2025. Därefter tas cirka hälften av paviljongerna bort från Brage skolgård.

  • Brage – ny skolbyggnad med utrymme för fyra klasser uppförs i anslutning till Brage och ersätter de temporära skolbyggnader, paviljonger, som finns på skolgården. Beräknad inflyttning 2027.

  • En ny idrottshall planeras att byggas och vara färdigställd under 2029. Den nya idrottshallen ersätter den gamla fristående gymnastiksalen. 

Läs mer

Bakgrund och planarbete för Enebybergs skola

Om verksamheten i Enebybergs skola

Uppdaterad: 2022-03-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.