Enebybergs skola rustas upp och byggs ut – start 2023

Enebybergs skola planeras att byggas ut, rustas upp och kompletteras med en ny idrottshall som ersätter den gamla gymnastiksalen. Här kan du läsa mer om planerna och vad som händer nu.

Enebybergs skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av olika byggnader:

  • Eneby med intilliggande Annexet
  • Brage
  • Haga, temporär skolbyggnad
  • Paviljongen, temporär skolbyggnad

Upprustningen av skolbyggnad Eneby är planerad att starta 2023. Om- och tillbyggnaden av hela Enebybergs skola uppskattas vara klar år 2029.

Vad händer nu?

Enebyberg skola renoveras – beslut taget i kommunstyrelsen

Den 16 maj fattade kommunstyrelsen i Danderyd beslut om att renovera och bygga till Enebybergs skola för att få moderna och attraktiva lokaler med plats för en fyrparallellig skola för årskurserna F-6. Under arbetets gång kommer eleverna i Eneby att evakueras till temporära lokaler. På Brage skolgård planeras att en nya klassrumsbyggnad uppföras och på Haga skolgård en ny idrottshall.

Beslutet innebär i korthet att den äldre byggnaden Eneby börjar renoveras under hösten 2023. I samband med renoveringen evakueras eleverna till temporära lokaler som uppförs på Brages skolgård. Lokalerna ska användas fram tills det är möjligt att flytta tillbaka till den nyrenoverade skolan, preliminärt under år 2025.

Kommunstyrelsen fattade samtidigt beslut om att uppföra en helt ny idrottshall vid Brage, inom fastigheten Orren 31, som ersätter den gamla gymnastiksalen. Man beslutade att välja det minsta hallalternativet som fanns presenteras i förstudien, som alltså tar en mindre skolgårdsyta i anspråk, än vad de större alternativen gör.

Hallen får en invändig takhöjd om 6 meter och 9–9,5 meter utvändigt, Den lägre höjden ger mindre skuggeffekt på skolgården och de kringliggande byggnaderna än vad de större förslagen skulle göra.

Syftet med renovering och ombyggnation är att skapa en effektiv och ändamålsenlig skola med bra arbetsmiljö och goda pedagogiska möjligheter för dagens och morgondagens elever och lärare samt att skapa goda förutsättningar för idrott/hälsa och hemkunskapsundervisning.

Om- och tillbyggnaderna beräknas vara klara 2029.

Läs förstudien

Läs protokollet - Kommunstyrelsen 16 maj

Övriga beslutsunderlag till kommunstyrelsen

Detta planeras

Planen är att den gamla skolbyggnaden Eneby ska rustas upp och anpassas efter dagens krav och behov, med start från 2023.

Planen är att den intilliggande klassrumsbyggnaden Annexet som har två lektionssalar ska ersättas av en ny byggnad med utrymme för fyra klasser.

Sammantaget innebär det att Eneby får utrymme för åtta klasser tillsammans med grupprum, fritidslokaler och matsal. Upprustningen och moderniseringen av Eneby förväntas vara klar år 2025 och då flyttar skolverksamheten åter.

Enebys skolverksamhet flyttar till temporär skolbyggnad vid Brage – 2023

Under renoveringen och upprustningen av Eneby är planen att skolverksamheten ska flytta till en temporär skolbyggnad på skolgården vid Brage. Det sker inför skolstarten i 2023.

En ny skolbyggnad med utrymme för fyra nya klassrum ska byggas i anslutning till Brage med planerad start under 2025.

Byggnaden ska ersätta den temporära skolbyggnad, de paviljonger, som finns på Brages skolgård. Den nya tillbyggnaden uppskattas var klar under 2027.

Det finns i dag en äldre fristående gymnastiksal som används för idrottsundervisningen på Enebybergs skola. Planen är att denna ska ersättas av en ny idrottshall med kapacitet att bedriva två idrottslektioner samtidigt. Det vill säga att den är flexibel och delbar. Beräknad byggstart 2028.

Hålltider – preliminär övergripande skedesplan

Observera att skedesplanen är preliminär och kan komma att ändras. Flera politiska beslut ska tas under detaljplane- och byggprocessen i ansvariga nämnder för berörda fastigheter.

  • 2023, Eneby – all skolverksamhet på Eneby flyttar till en ny temporär skolbyggnad på Brage skolgård

  • 2023-2025, Eneby – upprustning av Eneby samt planerad byggnation av en ny intilliggande skolbyggnad med utrymme för fyra klasser. All skolverksamhet beräknas flytta tillbaka till Eneby 2025. Därefter tas cirka hälften av paviljongerna bort från Brage skolgård.

  • Brage – ny skolbyggnad med utrymme för fyra klasser uppförs i anslutning till Brage och ersätter de temporära skolbyggnader, paviljonger, som finns på skolgården. Beräknad inflyttning 2027.

  • En ny idrottshall planeras att byggas och vara färdigställd under 2029. Den nya idrottshallen ersätter den gamla fristående gymnastiksalen. 

Senaste nytt - projektinformation

Infoblad_oktober_2022_Enebybergs_skola

En sammanfattning av läget i projektet - juni 2022

Läs mer

Bakgrund och planarbete för Enebybergs skola

Om verksamheten i Enebybergs skola

Uppdaterad: 2022-10-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.