Enebybergs skola rustas upp och byggs ut

Enebybergs skola byggs ut, rustas upp och kompletteras med en ny idrottssal som ersätter den gamla gymnastiksalen. Här kan du läsa mer om planerna och vad som händer nu.

Enebybergs skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av olika byggnader:

  • Eneby med intilliggande Annexet
  • Brage
  • Haga, temporär skolbyggnad
  • Paviljongen, temporär skolbyggnad

Upprustningen av skolbyggnaden Eneby beräknas starta under första kvartalet 2024. Om- och tillbyggnaden av hela Enebybergs skola uppskattas vara klar år 2029.

Detta planeras

Enebybergs skola renoveras med start 2023

Kommunfullmäktige tog den 20 februari 2023 ett formellt genomförandebeslut om utbyggnad och upprustning av byggnaden Eneby på Enebybergs skola samt uppförande av temporära lokaler, i enlighet med framtagna handlingar. Fullmäktige följde därmed kommunstyrelsens förslag från den 16 maj 2022 för att få moderna och attraktiva lokaler med plats för en fyrparallellig skola för årskurserna F-6.

Bättre arbetsmiljö för elever och lärare

Målet med renovering och ombyggnation är att skapa en effektiv och ändamålsenlig skola. Det ska vara bra arbetsmiljö och goda pedagogiska möjligheter för dagens och morgondagens elever och lärare. Det skapas också goda förutsättningar för idrott/hälsa och hemkunskapsundervisning. Dagens sex klassrum utökas till åtta hemklassrum och byggnaden tillgänglighetsanpassas.

Om- och tillbyggnaderna beräknas vara klara 2029.

Läs förstudien

Läs protokollet - Kommunstyrelsen 16 maj 2022

Övriga beslutsunderlag till kommunstyrelsen

Läs protokollet - Kommunfullmäktige 20 februari 2023

Eneby börjar renoveras 2024

Bygglov för renovering av Eneby blev klart februari 2023. Planen är att den gamla skolbyggnaden Eneby ska rustas upp och anpassas efter dagens krav och behov, med start från vintern 2023/2024.

Planen är att den intilliggande klassrumsbyggnaden Annexet, som har två lektionssalar, ska ersättas av en ny byggnad med utrymme för fyra klasser. Sammantaget innebär det att Eneby får utrymme för åtta klasser tillsammans med grupprum, fritidslokaler och matsal.

Under arbetets gång kommer eleverna i Eneby att evakueras till temporära lokaler som uppförs på Brages skolgård. Lokalerna ska användas fram tills det är möjligt att flytta tillbaka till den nyrenoverade skolan, preliminärt under slutet av år 2025.

En ny skolbyggnad med utrymme för fyra nya klassrum ska byggas i anslutning till Brage med planerad start under 2025.

Byggnaden ska ersätta den temporära skolbyggnad, paviljongen, som finns på Brages skolgård. Den nya tillbyggnaden uppskattas var klar under 2027.

Ny idrottssal planeras

Kommunstyrelsen fattade i maj 2022 beslut om att uppföra en helt ny idrottsbyggnad vid Brage, inom fastigheten Orren 31, som ersätter den gamla gymnastiksalen. Man beslutade att välja det minsta alternativet som presenterades i förstudien, som tar en mindre yta av skolgården i anspråk, än vad de större alternativen gör.

Idrottssalen föreslås få en invändig takhöjd om 6 meter och 9–9,5 meter utvändigt. Den lägre höjden ger mindre skuggeffekt på skolgården och de kringliggande byggnaderna än vad ett tidigare större förslag skulle ge.

Det finns i dag en äldre fristående gymnastiksal som används för idrottsundervisningen på Enebybergs skola. Planen är att denna ska ersättas av en ny idrottssal med kapacitet att bedriva två idrottslektioner samtidigt. Det vill säga att den är flexibel och delbar. Beräknad byggstart 2028.

Hålltider 2023-2029

Observera att skedesplanen är preliminär och kan komma att ändras. Flera politiska beslut ska tas under detaljplan- och byggprocessen i ansvariga nämnder för berörda fastigheter.

  • Maj-juli 2023 Den befintliga Bragepaviljongen monterades ned och ersattes av en ny större paviljong. 
  • 2023 Under ombyggnaden av Eneby utökas nuvarande matsal i Brage tillfälligt. Den utbyggda matsalen på solverandan stod klar i mitten av höstterminen. All skolverksamhet på Eneby flyttade till de temporära skolbyggnaderna på Brage skolgård..
  • 2024-2025 Renovering och tillbyggnad av Eneby och planerad byggnad med plats för fyra klasser beräknas att starta första kvartalet 2024. All skolverksamhet beräknas kunna flytta tillbaka till Eneby under 2025.
  • 2025 Ny skolbyggnad med utrymme för fyra klasser uppförs i anslutning till Brage och ersätter de temporära skolbyggnader som ligger längs med Björkvägen. Beräknad inflyttning 2027.
  • 2023-2028 En ny idrottsbyggnad ligger i planen. Den nya idrottssalen ersätter den gamla fristående gymnastiksalen och beräknas vara färdigställd under 2029. En temporär idrottslokal har uppförts under hösten 2023. 

Detaljplaneförändring

En detaljplaneändring krävs för att nya byggnader ska kunna uppföras på skolgården. Ta del av planarbetet och material här:

Pågående planarbete - Enebybergs skola

Informationsblad: Senaste nytt om upprustningen av Enebybergs skola

Här hittar du våra informationsblad som gått ut till vårdnadshavare med flera, med mer detaljerad information om planerad upprustning och ombyggnad av Enebybergs skola:

Infoblad 18 december Enebybergs skola

Infoblad 26 oktober 2023 Enebybergs skola

Infoblad 10 oktober 2023 Enebybergs skola

Infoblad 30 augusti 2023 Enebybergs skola

Infoblad 12 juni 2023 Enebybergs skola

Infoblad 17 maj 2023 Enebybergs skola

Infoblad 10 maj 2023 Enebybergs skola

Infoblad 28 april 2023 Enebybergs skola

Infoblad 31 mars 2023 Enebybergs skola

Infoblad mars 2023 Enebybergs skola

Infoblad februari 2023 Enebybergs skola

Infoblad_december_2022 Enebybergs skola

Infoblad_oktober_2022_Enebybergs_skola

En sammanfattning av läget i projektet - juni 2022

Läs mer

Bakgrund och planarbete för Enebybergs skola

Om verksamheten i Enebybergs skola

Uppdaterad: 2024-04-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.