Enebybergs skola rustas upp och byggs ut – start 2022

Enebybergs skola planeras att byggas ut, rustas upp och kompletteras med en ny idrottshall som ersätter den gamla gymnastiksalen. Upprustningen av skolbyggnaden Eneby är planerad att starta hösten 2022. Om- och tillbyggnaden av hela Enebybergs skola uppskattas vara klar år 2027.

Enebybergs skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av olika byggnader:

  • Eneby med intilliggande Annexet
  • Brage
  • Haga, temporär skolbyggnad
  • Paviljongen, temporär skolbyggnad

Detta planeras

Planen är att den gamla skolbyggnaden Eneby ska rustas upp och anpassas efter dagens krav och behov, med start från hösten 2022.

Planen är att den intilliggande klassrumsbyggnaden Annexet som har två lektionssalar ska ersättas av en ny byggnad med utrymme för fyra klasser.

Sammantaget innebär det att Eneby får utrymme för åtta klasser tillsammans med grupprum, fritidslokaler och matsal. Upprustningen och moderniseringen av Eneby förväntas vara klar år 2024 och då flyttar skolverksamheten åter.

Enebys skolverksamhet flyttar till temporär skolbyggnad vid Brage – augusti 2022

Under renoveringen och upprustningen av Eneby är planen att skolverksamheten ska flytta till en temporär skolbyggnad på skolgården vid Brage. Det sker inför skolstarten i augusti 2022. 

En ny skolbyggnad med utrymme för fyra nya klassrum ska byggas i anslutning till Brage med planerad start under 2024.

Byggnaden ska ersätta den temporära skolbyggnad, de paviljonger, som finns på Brages skolgård. Den nya tillbyggnaden uppskattas var klar under hösten 2025.

Det finns i dag en äldre fristående gymnastiksal som används för idrottsundervisningen på Enebybergs skola. Planen är att denna ska ersättas av en ny idrottshall med kapacitet att bedriva två idrottslektioner samtidigt. Det vill säga att den är flexibel och delbar. Beräknad byggstart 2026.

Vad händer nu?

Det pågår en utredning om den befintliga huvudbyggnaden Eneby för att utreda skick och vilka åtgärder som behöver vidtas för att utveckla skolan efter de uppsatta krav och mål som finns.

Utredningen beräknas vara klar under kvartal 4 2021. Parallellt med utredningen av Eneby påbörjas en översyn av skolbyggnaderna vid Brage och den detaljplaneändring som behövs för att nya byggnader ska kunna uppföras.

Hålltider – preliminär övergripande skedesplan

Observera att skedesplanen är preliminär och kan komma att ändras. Flera politiska beslut ska tas under detaljplane- och byggprocessen i ansvariga nämnder för berörda fastigheter.

  • 2022 augusti, Eneby – skolverksamheten på Eneby flyttar till en ny temporär skolbyggnad på Brage skolgård

  • 2022-2024, Eneby – upprustning av Eneby samt planerad byggnation av en ny intilliggande skolbyggnad med utrymme för fyra klasser. Skolverksamheten beräknas flytta tillbaka till Eneby höstterminen 2024. Därefter tas cirka hälften av paviljongerna bort från Brage skolgård.

  • Brage – ny skolbyggnad med utrymme för fyra klasser uppförs i anslutning till Brage och ersätter de temporära skolbyggnader, paviljonger, som finns på skolgården. Beräknad inflyttning vinter 2025.

  • En ny idrottshall planeras att byggas och vara färdigställd under 2027. Den nya idrottshallen ersätter den gamla fristående gymnastiksalen. 

Läs mer

Bakgrund och planarbete för Enebybergs skola

Om verksamheten i Enebybergs skola

Uppdaterad: 2021-05-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.