Bortforsling av bilar

Du som invånare kan anmäla att en bil stått parkerad för länge på samma plats via vår tjänst för felanmälan. Detta gäller långtidsparkerade samt felparkerade fordon.

Gör en felanmälan

Använd vår tjänst för felanmälan och välj kategori "parkering":

Om fordonet står på kommunal mark

 • Om ett fordon har stått länge på samma plats på kommunal mark kontrolleras det av kommunens parkeringsvakter som i första hand gör en fyrhjulskontroll vilket innebär att de kontrollerar hur däcken står för att kunna se om fordonet flyttar på sig vid nästa kontroll.
 • Om fordonet inte flyttas så skriver parkeringsvakterna en anmärkning.
 • Totalt skrivs upp till fem anmärkningar, det vill säga en per dygn.
 • Efter det får fordonet en så kallad ”rödlappning” vilket innebär en röd informationslapp med uppmaningen att flytta på fordonet. Ett rekommenderat brev skickas även till ägaren om uppmaning att flytta fordonet inom tre veckor, ibland kortare tid.
 • Flyttar inte ägaren på fordonet så flyttar kommunen på fordonet på fordonsägarens bekostnad.

Om fordonet står på privat mark

 • Om ett fordon har stått länge på samma plats på privat mark kontrolleras fordonet av de parkeringsvakter som anlitats av fastighetsägaren. Parkeringsvakterna gör en fyrhjulskontroll vilket innebär att de kontrollerar hur däcken står för att kunna se om fordonet flyttar på sig vid nästa kontroll.
 • Om fordonet inte flyttas skriver parkeringsvakterna en anmärkning.
 • Totalt skrivs upp till fem anmärkningar, det vill säga en per dygn.
 • Efter det får fordonet en så kallad ”rödlappning” vilket innebär en röd informationslapp med uppmaningen att flytta på fordonet.
 • Markägaren får en hemställansblankett hemskickad av kommunen som innebär att markägaren ansöker om flytt av fordon. Då skriver markägaren även under på att denne går med på att betala bortforslingen av fordonet.
 • Ett rekommenderat brev skickas till fordonsägaren om uppmaning att flytta fordonet inom tre veckor, ibland kortare tid.
 • Flyttar inte ägaren fordonet så flyttar kommunen på fordonet på fastighetsägarens bekostnad.

Vid privat mark rör det sig oftast om villaföreningar, bostadsrättsföreningar och privata bostadsföretag.

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-12-19