Övriga mätuppdrag

Kontakta Kart- och mätavdelningen vid beställning och prisuppgifter för övriga mätuppdrag. Inmätning sker utefter beställarens behov.

Höjdavvägning

Avvägning av ett områdes marknivåer kan beställas hos oss. Likaså terrängmodeller, som är en visuell beskrivning av hur terrängen ser ut, och som bygger på insamlade höjddata i fält.

Detaljmätning

Inmätning av byggnader, vägar eller andra detaljer utförs inom ett visst område.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-04-20