Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska enligt bostadsförsörjningslagen ha riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning där målet är att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar och behov i Danderyd.

Riktlinjerna i korthet

  • Kommunen planerar att skapa förutsättningar för cirka 100 nya bostäder per år, varav 25 procent i småhus. Antalet nya bostäder avser ett genomsnitt under en längre period.
  • En försiktig utbyggnad med utgångspunkt från pågående projekt.

Som stöd till riktlinjerna finns även en bilaga som innehåller en analys av dagens bostadsmarknad och behov i kommunen. Den behandlar exempelvis demografi, efterfrågan på bostäder och marknadsförutsättningar för kommunen.

Här kan du ta del av förslaget:

Remissversion - riktlinjer för bostadsförsörjning (pdf-fil) 

Remissversion bilaga - underlag till riktlinjer för bostadsförsörjning (pdf-fil) 

Möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna

Riktlinjerna har skickats till grannkommuner, länsstyrelsen och regionen för synpunkter. Vill du också vara med och påverka? Skicka gärna dina synpunkter senast 18 februari till:  

Danderyds kommun
Kommunstyrelsen
Box 66
182 05 Djursholm

Eller via mejl till: kommunstyrelsen@danderyd.se. Ange ”Dnr KS 2023/0374” 

Vill du ha mer information om riktlinjerna?

Har du har frågor om dokumenten är du välkommen att mejla eller ringa till Staffan Lind:

mejl: staffan.lind@danderyd.se

telefonnummer: 08-568 916 70.