Enebybergs parkstråk

Enebybergs parkstråk är nästan en kilometer långt och mycket promenadvänligt. Stråket går från gräsen till Täby i norr och ner till Cypressvägens lekplats i söder.

Bebyggelsen kring parkstråket består till största del av villor och kedjehus som byggdes under 1970-talet. Parkstråket medger långa promenader genom grönskan och stora öppna ytor som är ett resultat av den stora kraftledning som tidigare gick genom området.

I parkstråket finns två lekplatser och en boulebana. Stråket kommer under 2024 att kompletteras med perennplanteringar, vårlök och buskar. Genom parkstråket löper den historiska Eneby-allén, som går ut till Enebybergs gård. Allén består av gamla lindar som har ett högt värde både historiskt och kulturellt men som också bidrar med ekosystemtjänster för biologisk mångfald och temperaturreglering.

Under 2023 har det skett en lite större gallring av träd och buskar i stråket och under hösten kommer det att planteras nya träd och vårlök.

Vi hoppas kunna fortsätta att utveckla parkstråket och öka de park-kvalitéer som redan finns samt bidra med nya.

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.