Skolnärvaro

Att ha en fungerande skolgång är lagstadgat, både i form av skolplikt och rätten till skolgång. Det är också en stark skyddsfaktor till ett bra vuxenliv och psykiskt välmående. Ändå finns det många elever som inte trivs i skolan, som har sporadisk frånvaro som med tiden kan leda till att eleven blir mer eller borta helt från skolan. Att hitta lösningar för dessa elever är ett gemensamt ansvar.

Stödresurser för föräldrar och elever

Om du som förälder är orolig över ditt barns frånvaro i skolan eller om ditt barn isolerar sig hemma, ska du i första hand vända dig till barnets skola. Där kan du få råd, stöd och vägledning.

Elevhälsan på skolan erbjuder stöd i skolgången och kan vid behov hänvisa till lämplig instans för ytterligare råd, stöd, utredning och behandling.

Skolans elevhälsa

Du kan ringa och rådgöra kring oro för barnet med socialsekreterare på socialförvaltningen eller göra en anmälan om oro. Du når mottagningen för barn och unga lättast på telefontiden, vardagar mellan 09.00-15.00 (vi har lunchstängt 12.00-13.00), via växeln på telefonnummer 08 – 568 910 00. Vid brådskande behov hjälper växeln dig vidare till rätt person även utanför telefontiden

Socialtjänstens familjeavdelning

En förteckning över barnläkarmottagningar med första linjens barnpsykiatri finns hos 1177 Vårdguiden.

www.1177.se

BUP Danderyd är en specialistmottagning för barn- och ungdomspsykiatri. Telefon 08-514 521 00.

BUP Danderyd

Mörby ungdomsmottagning vänder sig till ungdomar som är mellan 12 år och 22 år. Telefon 08-568 919 05.

Mörby ungdomsmottagning

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-09-22