Ensamkommande barn

Varje år tar Danderyds kommun emot asylsökande barn och ungdomar som kommer utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige. De ensamkommande barnen blir placerade inom olika boendeformer utifrån behov: familjehem, boende (HVB) eller stödboende.

För dig som är intresserad av att bli familjehem

De asylsökande barn och ungdomar, ensamkommande barn, som av Migrationsverket blir anvisade till Danderyds kommun är oftast mellan 10 och 17 år. Några får permanent uppehållstillstånd (PUT), några tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och andra besked om utvisning. En del återförenas med sina föräldrar i Sverige eller i något annat land, andra förblir själva i Sverige utan sina föräldrar. I stort sett lever alla barn skilda från sina föräldrar under ett antal år, med längtan och hopp om återförening.

För närvarande ansvarar Danderyds kommun för drygt 90 ungdomar och ser till att de får sina grundläggande behov av stöd, skydd och boende tillgodosedda. I huvudsak är dessa ungdomar placerade i Stockholms län.

Kommunens ansvar

  • Att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser som till exempel placering i lämpligt boende.
  • Alla ensamkommande barn får en god man. Blir de beviljade PUT ska det tillsättas en särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). God man tillsätts av överförmyndarnämden.
  • Se till att barnet får skolundervisning.
  • Efter beviljat uppehållstillstånd ansvarar kommunen för fortsatta insatser och integration fram tills att de går ut gymnasiet eller längst tills att barnet fyller 21 år.

Överförmyndarnämnden i Danderyd

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Mörby centrum, våning 5, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter.

Ordinarie öppettider för Kontaktcenter: måndag-fredag 8-17.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.