Värmepumpar och bergvärme

En värmepump är ett miljömässigt bra alternativ som utnyttjar värme från berggrunden, marken, luften eller vattnet. Innan du installerar din anläggning behöver du söka tillstånd alternativt lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

För att grundvattnet, vårt viktigaste livsmedel, inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar måste installationen göras korrekt. Anlita därför kompetenta och ansvarsfulla brunnsborrare och installatörer.

Ansökan för bergvärme

Att installera bergvärme kräver tillstånd. Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Till ansökan behöver du bifoga en karta över din fastighet där du markerar vart du vill borra. Du måste lämna in ansökan inklusive kartan, i god tid innan planerad borrning och installation, normalt 6 veckor. Det är viktigt att ansökan är komplett, annars förlängs handläggningstiden och handläggningskostnaden kan öka. Läs noga igenom våra anvisningar innan du skickar in din ansökan.

Att ansöka om tillstånd för bergvärme kostar 3756 kronor. Extra kostnader kan tillkomma för större eller mer komplicerade ärenden.

Anvisningar och guide för ansökan värmepump

Anmälan för vatten- och jordvärme

Om du planerar att installera en vatten- eller ytjordvärmepump ska du skriftligen anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret minst 6 veckor innan planerad installation. Du måste vänta på svar på anmälan innan du sätter igång!

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiftens storlek bestäms av hur mycket tid vi lägger ned på din anmälan.

Luftvärmepump - risk för bullerstörning

För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd eller anmälan men tänk på att placera luftvärmepumpen där risken för bullerstörningar är liten. Tala gärna med dina grannar före installationen. Grannsämjan är en resurs att vara rädd om.

Buller och luftvärmepumpar

Miljösanktionsavgift

Borrning och installation utan beviljat tillstånd leder till en miljösanktionsavgift enligt Förordningen om miljösanktionsavgifter. Utöver miljösanktionsavgiften tillkommer kostnaden för vår handläggning.

Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)

Ska du ta bort din oljecistern

I samband med att man installerar bergvärme är det vanligt att oljecisternen tas ur bruk. Tar du din cistern ur bruk ska du anmäla detta genom att skicka in en blankett till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Mer information

Byggnation nära kollektivtrafiken

Normbrunn 16

SGUs brunnsregister

RISE Research institutes of Sweden

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

SWEDAC

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.