Beställ karta

För vissa bygglovsrelaterade åtgärder samt inför borrning för bergvärme krävs det ett kartunderlag. Kart- och mätavdelningen ansvarar för inmätning samt framställning av de olika karttyperna.

Hög efterfrågan på kartor

Just nu är det många som beställer kartor av oss. Vi jobbar så snabbt vi kan och ber dig om överseende då handläggning och återkoppling tar längre tid än normalt.

Tack för din förståelse.

Beställ din karta digitalt

Kart- och mätavdelningen utför mätuppdrag på beställning åt såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor. Kartor kan levereras som digitala filer (pdf, dwg, dxf) eller i pappersformat beroende på önskemål och användningsområde.

För vissa kartunderlag görs en inmätning på plats som utförs av kommunens mätningsingenjörer.


Vad kostar det att beställa en karta?

Notera att eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat från bygglovet.

Kart- och mättaxa


Typer av kartor

Mer information om olika karttyper och för vilka åtgärder de används:

Nybyggnadskarta Bygga nytt bostadshus eller annan större byggnad
Bestyrkt utdrag ur primärkarta Tillbyggnad, komplementbyggnad eller mindre byggnationer
Förenklat utdrag ur primärkarta Enbart till fristående attefallsbyggnad
Bergvärmekarta Borrning för bergvärme
Förrättningskarta Bildande av fastighet eller om fastigheten regleras genom lantmäteriförrättning
Beställ primärkarta för projektering  

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.