Beställ karta

För vissa bygglovsrelaterade åtgärder samt inför borrning för bergvärme krävs det ett kartunderlag. Kart- och mätavdelningen ansvarar för inmätning samt framställning av de olika karttyperna.

Beställ din karta digitalt

 

Kart- och mätavdelningen utför mätuppdrag på beställning åt såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor. Kartor kan levereras som digitala filer (pdf, dwg, dxf) eller i pappersformat beroende på önskemål och användningsområde.

OBS! Kartor för Attefallsåtgärder samt Bergvärme levereras endast i pdf-format.

För vissa kartunderlag görs en inmätning på plats som utförs av kommunens mätningsingenjörer.


Vad kostar det att beställa en karta?

Notera att eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat från bygglovet.

Kart- och mättaxa


Typer av kartor

Mer information om olika karttyper och för vilka åtgärder de används:

Nybyggnadskarta Bygga nytt bostadshus eller annan större byggnad  
Bestyrkt utdrag ur primärkarta Tillbyggnad, komplementbyggnad eller mindre byggnationer  
Förenklat utdrag ur primärkarta Enbart till fristående attefallsbyggnad  
Bergvärmekarta Borrning för bergvärme  

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-01-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.