Blanketter, God man och förvaltare

Här finner du blanketter och information om god man och förvaltare

Tre staplar med mynt.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man hjälper du en eller flera personer att bevaka sina intressen, sköta sin ekonomi och få vardagen att fungera. Din insats kan vara livsavgörande och behovet är stort. 

Vad gör man som god man och förvaltare?

Din huvudsakliga uppgift som god man eller förvaltare är att företräda huvudmannen. I båda uppdragen kan tre uppdragsdelar ingå. De är bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning och den beror på den enskildes hjälpbehov.

Läs mer om vad uppdraget som god man och förvaltare innebär:

Ställföreträdare - att bli god man eller förvaltare

Om du vill läsa mer om uppdraget rekommenderar vi Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare broschyr som du kan läsa här: 

Rollkoll- Vad gör en god man och förvaltare?

Rollkoll– Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer

Vi kan även tipsa dig om en webbutbildning som är en grundutbildning för gode män och förvaltare. Utbildningen är kostnadsfri.

Webbutbildning, Intressebevakaren

Intresseanmälan

Känns uppdraget som något för dig? Anmäl dig med hjälp av blanketten nedan. Du förbinder dig inte till något när du anmäler.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om att få god man eller förvaltare skickas direkt till Attunda tingsrätt. Det är Attunda tingsrätt som beslutar om godmanskap och förvaltarskap. 

Vem kan ansöka?

Du som är i behov av hjälp av en god man har rätt att ansöka om att få en god man. Även dina närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig. Om du eller dina anhöriga har önskemål om att en särskild person utses till god man för dig anger ni det i ansökan. Ansökan skickar ni direkt till tingsrätten.

Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen.

Anmälan om god man eller förvaltare

Socialtjänsten och sjukvården kan inte göra en ansökan utan de är hänvisade till att anmäla till överförmyndarnämnden om att behov av god man eller förvaltare föreligger. Därefter avgör överförmyndarnämnden kansli om ansökan kan ske till tingsrätten.

Blanketter för redovisning

Blanketter för dig som är god man eller förvaltare

Informationsmaterial

Arvskifte

Bortavarande eller okända arvingar i dödsbo

Skillnaderna mellan god man och förvaltare

Ställföreträdare - att bli god man eller förvaltare

Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Köp av fast egendom eller bostadsrätt

Åtgärder när huvudmannen avlider

Anvisning vuxen årsräkning och sluträkning

 

Kontaktinformation

Överförmyndarnämnden

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

 

Uppdaterad: 2024-01-19