Lämna svar på en remiss

När din granne söker bygglov har du som sakägare rätt att lämna synpunkter på bygglovsansökan, samt få ta del av beslutet när det fattats.

Har du fått en remiss hemskickad betyder det att du har möjlighet att lämna en åsikt på din grannes ansökan. Detta gör du lättast i vår e-tjänst. För att kommunen ska kunna ta hänsyn till dina synpunkter måste svaret komma in under satt tidsperiod. Sista datum står på remissen.

OBS! Tryck på Slutför på sista sidan för att skicka in din synpunkt!
En bekräftelse kommer direkt upp på skärmen att vi mottagit ditt svar. Ser du ingen bekräftelse har du inte slutfört processen.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20