Rinkebyskogen

Rinkebyskogen är Danderyds största sammanhängande skogsområde.

Påsar för skräpplockning finns på platsen.

I Rinkebyskogen löper motionsspår och även mindre stigar där man kan uppleva skogens rika natur. I norr finns mer lugna områden för de som vill uppleva tystnaden lite mer ostört. Men även i många andra delar av skogen finns mycket skogskänsla.

Större delen av skogen är barrskog med stora inslag av lövträd. Delar av skogen har också varit orörd av skogsbruk att den hunnit utveckla riktiga naturskogsvärden. I de talrika skogskärren lever idag exempelvis många arter sällsynta mossor och svampar. Kärren är också fina fågellokaler där bland annat mindre hackspett och många andra skogsfåglar hittar mat i lövträdens snåriga grenverk.

Naturreservat

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige att stora delar av Rinkebyskogen ska vara naturreservat. I de sydvästra delarna ägs skogen inte av kommunen och dessa delar ingår därför inte i reservatet, men de är givetvis också fria att vistas och motionera i.

Beslut om inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen
Föreskrifter Rinkebyskogens naturreservat

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.