Ritningsarkiv

I Miljö- och stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i Danderyds kommun.

Handlingar i ritningsarkivet

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning

I arkivet ligger handlingar som skickats in för tidigare bygglov eller andra åtgärder på din fastighet. Det är därför inte säkert att alla handlingar som du önskar finns tillgängliga.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2019-08-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.