Personuppgifter anställda

På den här sidan hittar du som anställd information om hur och varför dina personuppgifter hanteras i Danderyds kommuns tjänster, IT-system och processer.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra personaladministrativa system i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen. I samband med att du anställs skapas användarkonton (e-post t.ex.) som du använder i ditt arbete. Uppgifterna behövs för att uppfylla anställningsavtal, kollektivavtal och lagar inom arbetsrätten. Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge som behövs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, avtal och gallringsbeslut. Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Dina personuppgifter kommer att hanteras i kommunen av handläggare eller chefer som behöver använda uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter kommer att lämnas vidare till Skatteverket, Försäkringskassan, AFA försäkring, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, KPA pension, fackliga organisationer och den av kommunen anlitade bank för löneutbetalning. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut som allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105), om inte sekretess föreligger.

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Vi rekommenderar att du använder kommunens e-tjänst som hittas via länk längre ner på sidan, för att tillgodose din rätt till information. Om personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga ska du utan dröjsmål meddela detta så att personuppgifterna kan rättas, blockeras eller raderas.

Om du har synpunkter på behandlingen eller frågor är du välkommen att kontakta HR-avdelningen eller kommunens dataskyddsombud:

dataskydd@danderyd.se

Du kan också om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med rättslig reglering lämna in ett klagomål till Datainspektionen som utövar tillsyn över kommunens personuppgiftsbehandling.

Uppdaterad: 2022-12-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.