Personuppgifter anställda

På den här sidan hittar du som anställd information om hur och varför dina personuppgifter hanteras i Danderyds kommuns tjänster, IT-system och processer.

Om personuppgiftsbehandling

Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra personaladministrativa system i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen. I samband med att du anställs skapas användarkonton ( t.ex. e-post ) som du använder i ditt arbete. Uppgifterna behövs för att uppfylla anställningsavtal, kollektivavtal och lagar inom arbetsrätten. Vidare kommer personuppgifterna användas för att ge behörighet i system som krävs för att du ska kunna genomföra ditt uppdrag. Dina personuppgifter kommer att hanteras i kommunen av handläggare eller chefer som behöver använda uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter kommer att lämnas vidare till Skatteverket, Försäkringskassan, AFA försäkring, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, KPA pension, fackliga organisationer och den av kommunen anlitade bank för löneutbetalning. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut som allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105), om inte sekretess föreligger.

Lagringstid

Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge som behövs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, avtal och gallringsbeslut. Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig, detta kan du göra genom länken nedan.

Beställning av allmän handling 

Kontaktuppgifter om behandlingen

Om du har synpunkter på behandlingen eller frågor är du välkommen att kontakta HR-avdelningen eller kommunens dataskyddsombud. Om personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga ska du utan dröjsmål meddela detta så att personuppgifterna kan rättas, blockeras eller raderas.

Hr-enheten@danderyd.se

dataskydd@danderyd.se

Det går också bra att kontakta kommunens växel på telefon: 08-568 910 00.

Kommunens huvudsida för dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i Danderyds kommun

Du kan också om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med rättslig reglering lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn över kommunens personuppgiftsbehandling.

Uppdaterad: 2023-10-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.