Snöröjning i Danderyd

Danderyds kommun ansvarar för all snöröjning på gator och allmänna platser tillsammans med Svevia som har beredskap dygnet runt från oktober till sista april.

Så arbetar Danderyds kommun med snöröjning

Kommunen ansvarar för all snöröjning på mellanstora vägar och villagator i Danderyds kommun.

Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator är plogade. När det gäller större vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) och Edsbergsvägen är det Trafikverket som tar hand om dessa.

Mindre, privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar. Din egen infart ansvarar du för själv.

Gator som används av många eller är avgörande för t ex kollektivtrafik snöröjs först. Till exempel:

 • Bussgator
 • Huvudgator
 • Torgytor
 • Danderydsterminalen
 • Mörby centrum

Efter det plogas gator i bostadsområden.

Vid plogning av de större gatorna hjälps 3-4 plogmaskiner åt samtidigt för få så stor effekt av snöröjningen som möjligt. När huvudgatorna är plogade sprider maskinerna sedan ut sig på mindre gator i området.

Vanliga frågor och svar

När börjar kommunen ploga?

När det är ca två centimeters snödjup på gång– och cykelbanor meddelar vi plogmaskinerna att det är dags göra sig redo för att ploga. Då börjar det som kallas för pådrag. Pådrag för kommunala huvudgator och lokalgator börjar vid fyra centimeters snödjup.

Gator som används av många eller är avgörande för t ex kollektivtrafik, prioriteras. Det gäller även gång– och cykelvägar. Efter det prioriteras gator i bostadsområden.

Det har inte blivit plogat där jag bor - hur felanmäler jag?

Har du problem med snöröjningen på den kommunala vägen utanför din fastighet kan du göra en felanmälan. Kom ihåg! Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator i kommunen är plogade.

Felanmälan

Om du bor eller verkar i en kommunal fastighet och har problem med snöröjningen gör du en anmälan i vår e-tjänst.

Felanmälan

Vad ansvarar jag som fastighetsägare för under vintern?

Som fastighetsägare ansvarar du för att snövallen och gångbanan intill din tomt skottas så att sophämtning och postutlämning kan fungera som vanligt.
Detta gäller även om din infart ligger på kommunal mark.

Under vintern är det viktigt att du som fastighetsägare skottar och halkbekämpar vägen mellan avfallskärlen och sopbilen samt platsen där kärlen står. Tänk även på att skotta och halkbekämpa till din postlåda.

Du ansvarar även för att ta bort snövallen som kan uppkomma vid plogning. Om detta inte är uppfyllt kommer avfallet inte att hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ta även bort snö från locken.

Varför har mitt sopkärl inte blivit tömt?

Sopkärlen ska kunna rullas ända ut till gatan utan problem. Om det inte är skottat eller halkbekämpat mellan sopkärl och gata kommer avfallet inte att kunna tömmas. Din kostnad för sophämtning blir dock densamma.

Personalen som har hand avfallshanteringen tömmer mellan 400-800 kärl därför är det viktigt att komma fram på sett säkert och effektivt sätt. Tänk även på att ta bort snö från locken.

Skulle du få en utebliven sophämtning kommer ditt avfall att tömmas nästa gång du har sophämtning. Om du vill ha hämtning tidigare än nästa ordinarie tömning kan du, mot en avgift, beställa extra hämtning.

Läs mer om sophämtning och snöröjning

Hur halkbekämpas cykelvägarna i kommunen?

Ett antal gång- och cykelvägar sopsaltas under vinterperioden i Danderyds kommun. Sopsaltning som metod för att hålla cykelbanor rena från snö och is introducerades i Danderyd vintersäsongen 2014/2015. Vid sopsaltning används inte sand och grus.

När det är mindre än -7 grader i vägytan (ej i luften) övergår sopsaltningen till traditionell sandning. Detta måste ske på grund av att laken som används vid sopsaltning innehåller 75% vatten och risken finns att ytan kan frysa.

Läs mer om vintercykling och sopsaltade gång- och cykelvägar

Hur halkbekämpas vägarna i kommunen?

I Danderyds kommun används två olika typer av halkbekämpningsmetoder.

Saltlösning används på högtrafikerade bilvägar samt gång- och cykelvägar då denna halkbekämpningsmetod ger bäst effekt på vägar med mycket trafik. Spridning av saltlösning kan även användas i förebyggande syfte när halka väntas, därav kan våra fordon vara ute och salta även då det är plusgradigt.

I övrigt används krossgrus, även kallad mekanisk halkbekämpning. Denna halkbekämpningsmetod ger bäst effekt på vägar där det är mindre mängder trafik.

Var kan jag hämta sand för halkbekämpning?

I kommunen finns det ca 160 lådor med sand för halkbekämpning. Dessa står vid trappor och backar/slänter där sanden främst behövs. Sandlådorna är i första hand till för kommunens entreprenörer som halkbekämpar trappor och gångstråk efter snöröjning.

Privatpersoner kan också använda sandlådorna för att strö ut sand om det finns akut behov av att halkbekämpa trappor, fläckar, allmänna gångstråk och liknande. Det finns inga skyfflar i sandlådorna då dessa i stor utsträckning försvinner från lådorna.

Här kan du hämta sand

Sandlådorna är inte till för att sanda större privata ytor t ex uppfarter. Behöver du sand för att halkbekämpa den egna tomten är du välkommen att fylla en hink med sand vid någon av kommunens sanddepåer:

 • Enebybergs IP, på stora parkeringen
 • Västra Banvägen, vid stationen
 • Gymnasievägen, mellan broarna
 • Edsbergsvägen, vid återvinningsstationen
 • Kyrkogårdsvägen, vid Titaniaskylten
 • Klockargårdsvägen
 • Bragevägen, vid gamla förskolan
 • Kungsvägen, vid Stockholmsvägen
 • Vasavägen, vid Lidl
 • Norevägen, vid Sleipervägen
 • Bielkevägen, vid Ymervägen
 • Hildingavägen, grusplan vid Hildingavägens förskola

Bra att veta för dig som äger en fastighet

Sophämtning och postgång fungerar inte utan dig

Sopkärl ska kunna rullas ändå ut till gatan utan problem.

Sophämtning och snöröjning

Beskär buskar och träd så kan vi snöröja ännu bättra i ditt kvarter

Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordon vilket innebär att snöröjningen kan hindras eller att den blir sämre utförd.

Fritt flöde

Finns det en dagvattenbrunn intill din fastighet? Se till att den är fri från löv, snö och is så rinner vatten under bättre.

Skotta åt rätt håll - minska snövallen

Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i gatan - lägg snön på din egen tomt. Lägg snön rätt så minskar du din snövall.

Hantera snövallar

Läs mer:

Trafikverket

Kontaktinformation

Problem med snöröjning

Privat bostad
Felanmälan

Kommunal fastighet
08-568 912 85

Problem med sophämtning vid kraftigt snöfall
08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.