Kvarnparken

Kvarnparken ligger nere vid Nora, mittemot Danderydsvallen.

Insektshotell i Kvarnparken

Längst österut i parken finns Kvarnparksbadet där det går att bada i bassäng under sommarmånaderna. Här firas också första maj och midsommar. Kvarnparken är en större stadsdelspark med lång historia. Den kantas av stora uppväxta träd och har större öppna gräsytor som lämpar sig för lek, spel, solbadande och picknick. I parken ligger Kvarnstugan som idag är en föreningslokal för Danderyds Slöjdgille.

Genom parken rinner Nora-ån med olika sorters växter som trivs i närheten av vatten. Parkens slingrande grusväg följer Noraåns sträckning och kantas av stora urnor som varje år fylls av blomsterarrangemang till vår, sommar och höst.

I Kvarnparkens östra del finns en lekplats. Här står också Kvarnstugan som tidigare innehöll både en såg och en kvarn som drevs av Nora-ån som numera delvis är kulverterad. En del av ån rinner dock fortfarande genom parken.

Kvarnparken ingår i ett parkstråk som löper från Nora torg och ner mot Nora träsk. 

För att möjliggöra passage över ån och ge möjlighet till vattenkontakt så finns det två röda välvda broar. I parkens norra del finns det en slänt som är planterad med en stor mängd vårlök. Ovanför slänten finns en formklippt häck och en berså med sittplatser.

I parkens västra del finns en perennplantering och en parkstig med sittplatser. Under 2021 byttes de gamla och slitna parkbänkarna ut mot nya och sköna parksoffor.

Fortsatt upprustning av parken våren 2024

Under våren 2024 fortsätter vi rusta upp en del av Kvarnparken. Vi kommer att plantera nya växter; lökar, perenner, buskar och träd. Planteringen delas upp i olika färgskikt och kommer att bjuda på blomsterprakt från april-oktober. Den befintliga parkstigen förlängs och delas upp så att besökare kan komma nära planteringarna och gå ny slinga genom parken. Sittplatser tillkommer i bästa sol-läge och inne i gläntan för de som söker skugga.

Ta del av hela planteringsplanen med växtlistor och bilder här.

Uppdaterad: 2024-04-08