Skador på fordon

Om du har råkat ut för en skada på en allmän kommunal väg kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från kommunen. En förutsättning är att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Så sköter vi vägarna

Det är Danderyds kommun som ansvarar för att hålla det allmänna vägnätet i ett tillfredställande skick genom underhåll och andra åtgärder. Vi inspekterar vägarna regelbundet för att bedöma vilka insatser som krävs.

Trots detta kan det ändå inträffa att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller i samband med att vi arbetar på vägen.

Hjälp oss att rapportera in trafikfaror

När vi får reda på trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt.

Du som trafikant kan hjälpa till att skapa säkrare vägar genom att rapportera in fel/brister i vägnätet.

Felanmäl trafikfarliga brister

Skador och begäran om ersättning

Begäran om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada på en allmän kommunal väg kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från kommunen.

För att du ska få ersättning krävs bevis att vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid eller att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat.

För att få ersättning är det inte tillräckligt att du endast påvisar att din skada har med våra drifts- och underhållsåtgärder att göra.

Var medveten om:

  • Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt och kommer oftast till kommunens kännedom först efter att en skada inträffat. Det utgår därför sällan ersättning för skador orsakade av gropar.
  • Det förekommer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan okänd anledning hamnar på vägen. Vi har ingen rimlig möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om.
  • Inom skyltade vägarbetsområden kan det finnas ojämnheter och löst material på körbanan. Det får man räkna med som trafikant.
  • Inom vägarbetsområden händer det att trafikanter kör på väganordningar, skyltar och liknande eller att dessa av någon annan anledning hamnar i vägbanan och utgör hinder. Det finns ingen möjlighet att ha ständig kontroll på skyltar och anordningar, men skyltningen kontrolleras regelbundet.

Ansök om ersättning

Kontakta kommunen

Kom ihåg att

  • Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden.
  • På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Du måste också vara extra försiktig vid vägarbeten.
Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.