Korttidsboende/korttidsvistelse

Korttidsboende innebär en tillfällig vistelse på ett boende där det finns tillgång till omvårdnad och service dygnet runt. För att komma dit krävs det ett beslut av biståndshandläggare.

Syfte med vistelse på korttidsboende

  • Att ge avlastning till anhöriga som vårdar den enskilde.
  • Behov av tid att utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller behöver särskilt boende.
  • Om behovet av omvårdnad är så omfattande att det inte kan tillgodoses med stöd av hemtjänstinsatser kan en vistelse på korttidsboende i väntan på första lediga plats i särskilt boende vara nödvändig.

Vem kan få vistas på korttidsboende?

Personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov, dvs de behöver hjälp dag, kväll och även natt och då insatser genom hemtjänst inte är tillräckliga.

Stambyte är inte tillräckliga skäl för att få vistas på korttidsboende

När en fastighet behöver genomgå en stambyte medför det ofta att boendesituationen blir besvärlig en period. Stambyte är inte tillräckligt skäl för att få vistas på korttidsboende. Kommunen är inte ansvarig för att ordna evakueringslägenhet, utan den enskilde får själv ordna detta.

Kostnad

Du betalar för vistelsen på korttidsboendet per dag.

Här kan du se vad det kostar

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Uppdaterad: 2022-06-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.