Särskilt stöd i förskolan och pedagogisk omsorg

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför kan det ibland finnas behov av att man utreder om ett barn har behov av ett särskilt stöd.

Inför placering i förskola eller pedagogisk omsorg finns möjlighet för föräldrar att rådgöra med kommunens kvalitetscontroller förskola. Barn som behöver plats på grund av särskilda behov ges också förtur till barnomsorgsplats.

Kartläggning och utredning

När personal inom förskolan eller barnets föräldrar märker att särskild uppmärksamhet behöver riktas mot barnet för att stödja det i utvecklingen, ska en kartläggning och handlingsplan upprättas. I handlingsplanen framgår barnets styrkor som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Planen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. 

Mer resurser till förskolan

Bedömer förskolan att man behöver mer resurser för att stödja barnet, kan förskolan ansöka om det hos bildningsförvaltningen. Vårdnadshavaren ska då givetvis samtycka till det. Förskolans ansökan, handlingsplan och kartläggning är bedömningsgrund för beviljande av tilläggsbelopp. 

Kontakt

Behöver du diskutera ditt barns behov av särskilt stöd inom barnomsorgen, kontakta oss.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.