Särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Ibland kan man behöva utreda om ett barn har behov av ett särskilt stöd.

Inför placering i förskola eller pedagogisk omsorg finns möjlighet för föräldrar att rådgöra med bildningsförvaltningens kvalitetscontroller. Barn som behöver plats på grund av särskilda behov ges förtur till barnomsorgsplats.

Kartläggning och utredning

När personal inom förskolan eller barnets föräldrar märker att särskild uppmärksamhet behöver riktas mot barnet för att stödja det i utvecklingen, ska en kartläggning och handlingsplan upprättas. I handlingsplanen framgår barnets styrkor som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Planen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. 

Mer resurser till förskolan

Bedömer förskolan att man behöver mer resurser för att stödja barnet, kan förskolan ansöka om det hos bildningsförvaltningen. Vårdnadshavaren ska då givetvis samtycka till det. Förskolans ansökan, handlingsplan och kartläggning är bedömningsgrund för beviljande av tilläggsbelopp. 

Ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp

Fristående och kommunala verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan och gymnasieskolan kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Ansökan görs digitalt via e-tjänsten Ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. Ansökningar inkommer, registreras och blir handlagda efter ankomstdatum.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.