Samverkan för trygghet

En bred samverkan är viktigt för att förebygga brott i kommunen. Det finns en tät och regelbunden samverkan mellan fritidsgårdar, skola, fritidsfält, familjeenheten på socialförvaltningen, säkerhetschef, brottsförebyggare, polis, brandförsvar, Danderyds Sjukhus säkerhetsavdelning, SL, MTR, Skandiafastigheter och ordningsvakter. Frivilliga krafter såsom Grannsamverkansbilens förare och föreningslivet bidrar stort till tryggheten i kommunen.

Uppdaterad: 2022-03-24