Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar de personer som efter biståndsbeslut av Danderyds kommun bor i särskilt boende för äldre, gruppbostad eller serviceboende för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, samt vid beviljad vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet. Detta gäller oavsett om verksamheten drivs av kommunen i egen regi eller av privat aktör. Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den vård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vård som omfattas av läkare ansvarar landstinget för.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS främsta uppgift är att svara för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet och bedrivs enligt gällande regelverk. Det sker bland annat genom att utarbeta riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård, säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga rutiner och genom tillsyn granska personalens följsamhet till dessa. Resultat rapporteras till kommunens socialnämnd.

För de verksamheter som bedrivs i kommunens egen regi ingår också att bedöma vårdskadeutredningar och vid allvarlig vårdskada, eller risk för allvarlig vårdskada (Lex Maria) anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). För verksamheter som bedrivs i privat regi ska MAS delges vårdskadeutredningar samt anmälningar till IVO.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård Danderyds kommun

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetsberättelse

Utförare av hälso- och sjukvård måste senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur arbetet har utförts under föregående år för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården samt vilka resultat som har uppnåtts.

Kontaktinformation

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Marie Blad
Telefon: 08-568 911 14
marie.blad@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.