Norra torget och Mörbyleden - nästa steg i utvecklingen av Mörby centrum

Utvecklingen av Norra torget och Mörbyleden är i planeringsstadiet. Här kan du följa med på resan! Passa på att tycka till i den enkät som vi bjuder in till under vintern 22/23.

Bild: Mörbyleden, busstorget och Norra torget som ska utvecklas. Mellan raderna av flerbostadshus ligger parken som ansluter till Södra torget.

Kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum. Här rustar vi upp två torg, en park och närliggande gator med syfte att skapa ett mer levande, tryggt och trafiksäkert centrum. Utvecklingen pågår för fullt vid Södra torget och parken i Mörby.

Läs mer om planerna för Mörby centrum i sin helhet

Tyck till - gå direkt till enkäten

Vad är planen för Norra torget?

Själva upprustningen kan påbörjas först när JM och Skandia Fastigheter avslutat sina byggnationer i anslutning till Norra torget, preliminärt tidigast 2025. Men redan nu planerar vi för hur platserna ska utformas.

Torget i norra delen av Mörby centrum (vid busstorget) delas in i tre delar med olika funktioner och egenskaper. Innehållet vid de olika platserna är än så länge i planeringsstadiet, även om detaljplanen vann laga kraft redan 2012.Illustration som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

 • Intill den västra tillbyggnaden skapas ett Rörelsetorg som länkar samman centrumbyggnaden, Norra Torget och Mörbyleden.
 • I mötet mellan Norra Torget och parken i söder bildas ett Parktorg.
 • I det nordvästra hörnet av Norra torget formas ett rum, likt ett offentligt Vardagsrum.

Namnen är endast begrepp som syftar till att beskriva funktionen, inte beslutade namn.

Se illustrationer och beskrivningar - del för del

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Vardagsrummet ”möbleras” med:

 • Nya träd
 • Sittmöblemang
 • Linspänd belysning
 • Granitmurar
 • Vattenspel, som bidrar med rörelse och ljud som maskerar trafikbuller.

Kanske en framtida favoritplats för många?

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Intill busstorget är tanken att anlägga:

 • Längre stödmur längs med busstorget med platsbyggd bänk för att avgränsa ytan.
 • Plantera fler träd.
 • Och knyta ihop Golfvägen med en större trappa som landar i den södra delen av Rörelsetorget.

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Rakt fram ser du parken! Torgytan formas med:

 • Linspänd belysning
 • Mindre prydnadsträd i upphöjda växtbäddar
 • Granitmurar som fungerar som sittplatser
 • Anordningar för fasta marknadsstånd med markiser
 • Tillfälliga försäljningsstånd som food trucks.

Det kommer också finns utrymme för olika typer av tillfälliga aktiviteter eller evenemang på torget, till exempel utifrån olika årstider. Belysningen kan varieras efter säsong och högtider.

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Runt centrum rustar vi upp Mörbyleden och busstorget för en mer trafiksäker miljö att vara i oavsett om du går, cyklar, åker buss eller bil.

 • Vi ökar tillgängligheten mellan Mörby centrum och områdena öster om E18.
 • Utsmyckning på betongväggen i brorummet i form av en bild.
 • Förstärkt belysning för ökad trygghet
 • Ny trappa som binder E18 till Mörbyleden
 • Vi planterar alléträd.

Tyck till - delta i enkäten

Detaljplanen vann laga kraft redan 2012. När vi nu närmar oss genomförandet vill vi gärna fånga upp idéer och synpunkter från förbipasserande, närboende och besökare.

Välkommen att delta i enkäten under perioden 14 december 2022 – 31 januari 2023. I enkäten får du tycka till om skisserna på de olika platserna.

Delta i enkäten

Vad händer efter enkäten?

De inkomna synpunkterna blir ett underlag för kommande justering av ritningar och planer för de aktuella platserna. Själva upprustningen planeras att påbörjas först när JM och Skandia Fastigheter avslutat sina byggnationer, preliminärt tidigast 2025.

Resultatet av enkäten kommer att redovisas på projektets hemsida och i kommande digitala nyhetsbrev.

Läs mer

Programhandlingen för platsen - läs gärna innan du svarar på enkäten

Andra projekt i Mörby centrum

Så utvecklas Södra torget och parken

Få projektinformation till dig mejl

Vill du ha löpande information om vad som händer i byggprojektet? Anmäl dig till vårt digitala informationsbrev.

Anmäl din e-post här

Hälsningar projektgruppen

Vanliga frågor och svar om Norra torget och Mörbyleden

En del p-platser utomhus försvinner, men det finns gott om p-platser i och i anslutning till Mörby Centrum. Till centret hör ett parkeringshus med ett stort antal platser bland annat.

Läs mer på Mörby centrums webbplats

Ja, vi kommer att ha ett dialogmöte den 16 januari, kl 16-18 samt 17 januari, kl 11-13.

Då kommer representanter från Danderyds kommun att finnas på plats inne i Mörby Centrum, i centrumgången ungefär där Systembolaget ligger. Varmt välkommen att prata om utvecklingen av Mörby Centrum!

 

Förutom Danderyd kommuns projekt med Södra torget, parken, Norra torget och Mörbyleden så är det ett antal projekt som andra aktörer ansvarar för men som vi måste förhålla oss till.

Skandia Fastigheter avser att bygga till Mörby Centrum i form av en tillbyggnad mot busstorget.

På andra sidan det framtida Norra torget ska JM bygga ett flerbostadshus. Och torget som också ska färdigställas ligger mellan dessa projekt.

Vi kan i dagsläget inte säga i vilken ordning dessa projekt kommer att genomföras eller om några eller flera kommer att kunna pågå parallellt. Då ytan för etablering av byggarbetsplats, material och maskiner är begränsad så kommer planering och logistik att bli avgörande för hur projekten kommer att drivas.

Som vid alla byggprojekt kommer det bli viss begränsad framkomlighet och omledningar på platsen.

För allas trygghet och säkerhet så kommer byggarbetsplatserna att hägnas in med byggstängsel. Vi kommer i möjligaste mån att undvika att stänga av naturliga gång- och cykelstråk.

Som vid de flesta större byggprojekt förekommer periodvis leveranser av till exempel skrymmande material. Då kan det under kortare perioder bli aktuellt att stänga av ett väg- eller gångstråk. Detta kommer i så fall av meddelas i förväg. 

Skandia Fastigheter planerar för verksamheter riktade mot allmänheten såsom restaurang och kiosk i bottenvåningen med kontorslokaler ovanpå.

Uppdaterad: 2023-01-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.