Förskoleklass

Höstterminen det år ditt barn fyller 6 år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen förbereder 6-åringarna inför skolstarten och ger dem en mjuk övergång mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen är obligatorisk och det kostar ingenting att gå där. Förskoleklassen ska stimulera elevens utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Oftast pågår undervisningen i förskoleklass under morgon och förmiddag och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen finns fritidshem för den fortsatta omsorgen.

Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Det är huvudmannen som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Fritidshem före och efter skolan

Förskoleklassens verksamhet kompletteras med fritidshem på samma skola. Där kan elever vistas både före och efter skolan samt på vissa lov.

Läs mer om fritidshem

Val av skola inför skolstarten

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Danderyd ska göra ett skolval till förskoleklass. Valet görs via vår e-tjänst, i januari samma år. Detta gäller oavsett om du vill att barnet ska gå i en kommunal eller fristående skola, i Danderyd eller i någon annan kommun.

Eftersom vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, är det viktigt att allas val registreras hos oss.

Skolvalet inför hösten 2021 är nu stängt.

Alla grundskolor i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-03-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.