Förskoleklass

Höstterminen det år ditt barn fyller 6 år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen förbereder 6-åringarna inför skolstarten och ger dem en mjuk övergång mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen ska stimulera elevens utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk och kostnadsfri.

Oftast pågår undervisningen i förskoleklass under morgon och förmiddag och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen finns fritidshemmet för den fortsatta omsorgen.

Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Det är huvudmannen som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Fritidshem före och efter skolan

Förskoleklassens verksamhet kompletteras med fritidshem på samma skola. Där kan elever vistas före och efter skolan samt på vissa lov. Barn som börjar i förskoleklass får automatiskt en plats på fritidshemmet. 

Läs mer om fritidshem

Val av skola inför skolstarten

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Danderyd ska göra ett skolval till förskoleklass. Valet görs via vår e-tjänst, i januari samma år. Detta gäller oavsett om du vill att barnet ska gå i en kommunal eller fristående skola, i Danderyd eller i någon annan kommun.

Eftersom vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, är det viktigt att allas val registreras hos oss.

Skolvalet inför hösten håller vanligen öppet januari det år som barnet ska börja i skolan. Vårdnadshavare som är berörda av skolvalet får en inbjudan skickad till sig via mejl eller post, i samband med att valet öppnar.

Så väljer du skola till hösten 2024

Elevbytardag inför skolstart

Första tisdagen i juni kl 8.30-10.00 anordnar kommunen en elevbytardag då alla kommunens barn besöker sina nya grundskolor. (I det fall tisdagen är en helgdag genomförs elevbytardagen den första onsdagen i juni.) Blivande skolbarn från förskolan besöker förskoleklassen och skolan; träffar sina blivande lärare och fritidshemspersonal, leker på skolgården, gör en aktivitet i det blivande klassrummet. Vårdnadshavare följer med sina barn till och från skolan – i särskilda fall kan personal från förskolan göra detta.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-11