Anneberg-Skanstull – ny elförbindelse

En tunnel planeras för den nya elförbindelsen, från Anneberg i Danderyds kommun, under Solna kommun och Stockholms innerstad, till Skanstull, söder om Hammarbykanalen.

Kommunens roll och delaktighet i projektet

Valet av sträcka har sin grund i utredningar, inventeringar och kunskap från de samråd som har skett med kommunen, myndigheter och boende. Sträckan är vald med tanke på att påverka miljön så litet som möjligt och för att minska tekniska svårigheter. Tunneldragning, byggmetod och miljöpåverkan har redovisats, prövats och accepterats av Mark- och miljödomstolen. Kommunens roll i byggskedet är framförallt att bevaka att projektet följer bygglov, miljölagstiftning och kontrollprogram. 

Så här byggs tunneln

Tunneln skapas genom borrning med en tunnelborrmaskin. Tunneln kommer att ligga på djup mellan 50-100 meter, på de flesta platser betydligt djupare än till exempel Stockholms tunnelbana.

För att bygga en tunnel behövs godkännande från de fastighetsägare som berörs. Därför tecknas markupplåtelseavtal som reglerar fastighets- och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Det ger ledningsägaren rätt att bygga tunneln under marken där den berörda fastigheten finns.

Fakta

  • Förbindelsen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät. Den ingår i City Link som binder ihop norra och södra Stockholm, från Upplands Väsby till Huddinge.
  • Byggnation: Byggstart preliminärt 2020, byggtid cirka sju år inklusive förläggning av kablar.
  • Längd: Cirka 13,4 km

Vanliga frågor som berör Danderyd besvaras av Svenska kraftnät:

Vanliga frågor om projektet

Projektsida om Anneberg-Skanstull

Har du frågor kring tunnelprojektet ta i första hand kontakt med Svenska kraftnät.

Svenska Kraftnäts projektsida med samlad information om projektet

facebook.com/annebergskanstull

Frågor om projektet

Besvaras av Svenska Kraftnäts kundtjänst med bemanning dygnet runt på 010-475 81 59 och via e-post:

anneberg@svk.se

Vill du veta mer?

• Projektets störningsjour tel. 010-475 81 50

• Avisering inför sprängning www.ncvib.com/sprangningsinformation

Uppdaterad: 2020-05-11