Tillgänglighet för danderyd.se

Danderyds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Danderyd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från danderyd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-tjänster "Kontakta kommunen".

Länk till sidan med e-tjänsten Kontakta kommunen

Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan också kontakta oss via Danderyds kommuns växel: 08-568 910 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Jag besöker Danderyd.se med följande enhet (obligatoriskt):

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Brister tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och tillhörande e-tjänster inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning av färger

 • Det används idag färger för vissa ikoner, länkar och annan information på webbplatsen och tillhörande e-tjänster som har för lågt kontrastvärde.
 • Det finns vissa länkar vars klickbarhet bara indikeras med hjälp av färg.

Bilder

 • Vi strävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas på ett fåtal bilder. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.
 • Det saknas idag fältet aria-hidden=”true” för dekorativa bilder.

Språk och översättning

För att underlätta för de som får webbplatsen uppläst, så ska man i kod ange det språk som innehållet står på. På informationssidan om Danderyds kommun på engelska så anges svenska som huvudspråk på sidan, vilket inte är korrekt och kan försvåra uppläsningen.

Formulär

 • Våra formulär använder inte rätt inmatningstyp för innehållet, detta gör så att funktioner som ”auto-fyll” fungerar sämre.
 • I vissa av våra formulär har vi problem med felmeddelanden, där det inte visas tillräckligt tydligt vad man ska göra om man har gjort något fel som förhindrar att formuläret skickas in.
 • Den röda färg som vi använder för att märka ut obligatoriska fält och felmeddelanden har för låg kontrast.
 • Fokusmarkeringen som används på formulärsfält och har i vissa fall för låg kontrast.
 • Det saknas i vissa av våra formulär på våra e-tjänster instruktioner om hur man ska formatera och fylla i information.

Menyer och länkar

 • Det finns länkar på webbplatsen som inte är tillräckligt tydligt formulerade.
 • Vissa undersidor på webbplatsen har en egen navigation som skiljer sig från den övergripande menyn.

Navigera med hjälp av tangentbordet

 • Det finns ett fåtal ställen där tabbordningen – den ordning som innehållet kommer i vid navigation med tangentbordet – inte stämmer överens med den visuella ordningen.
 • Vissa funktioner och knappar i våra e-tjänster är inte tillgängliga enbart genom att navigera med hjälp av tangentbordet.
 • Tydlig fokusmarkering för länkar, knappar och formulärfält saknas i flera av e-tjänsterna.

Navigeringsfel i koden

 • Det finns valideringsfel i koden.

Otillgängliga PDF:er

 • Det finns pdf:er på webbplatsen och i e-tjänsterna som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare. Om du har behov av att få hjälp att ta del av information i ett otillgängligt dokument kan du kontakta kommunen genom vår e-tjänst i länken nedan.

Länk till sidan med e-tjänsten Kontakta kommunen

Videos som automatiskt spelas upp

Det finns videos på webbplatsen som spelas upp automatiskt – men utan ljud. För ett fåtal videos går det inte heller att pausa videon.

Videos som saknar textning och syntolkning

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud på webbplatsen som är publicerade innan 23 september omfattas inte av kraven. Danderyds kommun strävar dock efter att ändå göra så stor del av materialet som möjligt tillgängligt och noterar därför dessa brister:

 • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 oktober 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Givetvis försöker vi göra dem så tillgängliga som möjligt, och bland annat är flera av dem syntolkade och de flesta har undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

Detsamma gäller för dokument som inte är webbsidor, som offentliggjorts före 2018-09-23.

Hur har vi granskat webbplatsen?

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes i oktober 2023. Den näst senaste i juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades den 27 juni 2024.

Uppdaterad: 2024-06-27