Hemtjänst

Genom hemtjänsten kan du som är äldre och/eller funktionshindrad få hjälp med den dagliga livsföringen.

Hemtjänstens ansvar:

  • personlig omvårdnad som till exempel personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning och hjälp vid måltider
  • promenader
  • anhörigavlösning som att till exempel den som vårdar en anhörig får möjlighet att göra egna aktiviteter genom att hemtjänstens avlösare tillfälligt tar över omsorgen
  • service som till exempel städning, tvätt och inköp 
  • trygghetslarm i bostaden
  • matdistribution för den som inte klarar att laga sin mat själv.

För mer information eller ansökan om bistånd kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens huvudnummer 08-568 910 00, tisdagar kl. 13-14 och övriga helgfria vardagar kl. 9-10.

Ska du vistas tillfälligt i en annan kommun?

Behöver du stöd och hjälp i vistelsekommunen behöver du ansöka i hemkommunen. Kontakta din biståndshandläggare i god tid då både hemkommunen och vistelsekommunen har handläggningstid, vilket gör att du behöver påbörja din planering ca 8-10 veckor innan vistelsen.

Information vid vistelse i annan kommun

Har du frågor eller funderingar?

Du kan ringa kontaktcenter och få svar på dina frågor om äldreomsorg. De kan också koppla dig vidare till biståndsavdelningen. Telefonnummer är 08-568 910 00. Ordinarie öppettider är 8-16.30 helgfria vardagar. För avvikande öppettider se nedan:

Öppettider

Utförarna är upphandlade av kommunens socialnämnd enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och som kund betalar du samma avgift för hemtjänsten oavsett vilken utförare du valt.

Information om hemtjänst

Foldrar och broschyrer

Utförare av hemtjänst

Attendo hemtjänst

Blomsterfonden

Hemtjänst Anne Stalin

Nordisk Hemservice

Notera: AkademCare är ej längre valbara som hemtjänstutförare.

Mer information

Här kan du se vad det kostar

Ansök om att bli utförare inom hemtjänst

Uppdaterad: 2024-01-16