Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS.

Verksamheten ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Verksamheten ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans. De enskildas behov av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt.

Verksamheten ska göra fritiden tillgänglig för den enskilde genom att även ge stöd att delta i fritidsaktiviteter som är till för alla, det vill säga samverka med andra fritidsverksamheter i kommunen.

Tendsign

2024 års nivåer Ersättning till utförare av korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS.docx

Insatsmätning och nivåbedömning LSS.pdf

Faktureringsunderlag LOV LSS korttidstilsyn.xlsx

Fakturahantering

Uppdaterad: 2024-02-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.