Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss på socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning. Det räcker att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är socialtjänstens uppgift att reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet och vårdnadshavarna eventuellt behöver.

Yrkesverksam:

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

Privatperson:

Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym.

Om du vill vara anonym, tänk på att:

  • Inte säga ditt namn
  • Skydda ditt telefonnummer när du ringer
  • Skydda din avsändaradress om du skickar mail

Om kontakten med socialtjänsten leder till en anmälan och du har sagt ditt namn är vi skyldiga att registrera denna och du kan då inte vara anonym. Ofta behöver en anmälan kompletteras vid ett senare tillfälle under en utredning och därför är det alltid bäst att du lämnar ditt namn i samband med anmälan. Som privatperson har du inte rätt att få återkoppling på din orosanmälan.

Så gör du en orosanmälan

En orosanmälan görs i möjligaste mån skriftligen via vår e-tjänst. Det är också möjligt att göra en muntlig orosanmälan (se nedan), eller att kontakta oss via mottagningbarn@danderyd.se.

Faxnummer till Socialförvaltningen: 08-568 911 04.

När behandlar vi din anmälan?

Socialtjänsten i Danderyds kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid, vardagar 8-16:40. Observera att vi arbetar halvdag dag före röd dag och har stängt under klämdagar.

Om du gör en anmälan efter vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren nordost 08-410 200 40. Vid livshotande situation ring alltid 112.

Konsultation/rådgivning eller muntlig orosanmälan

Om du vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet. Du når mottagningen för barn och unga lättast på telefontiden, vardagar mellan 09.00-15.00 (vi har lunchstängt 12.00-13.00), via växeln på telefonnummer 08 – 568 910 00.

Vid brådskande behov hjälper växeln dig vidare till rätt person även utanför telefontiden.

Vad händer sedan?

Du kan gärna informera vårdnadshavarna om din oro och att den överlämnats till socialtjänsten. Undantaget är om det gäller misstankar om våld.

Gällande orosanmälningar för barn och ungdomar tar vi kontakt med vårdnadshavare för bedömning och fattar sedan beslut om att inleda utredning eller inte. Som yrkesverksam, men inte som privatperson, har du möjlighet att få information om utredning inleds eller ej.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2022-06-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.