Kundtjänster för avfall

Här finner du kontaktuppgifter om du har frågor om avfallshantering och om hur du felanmäler en återvinningsstation.

Kommunens kundtjänst för avfall

I Danderyds Kommun är det Verdis (tidigare Urbaser AB) som hämtar kommunalt avfall från hushåll och verksamheter och sköter fakturering för detta. Kundtjänst har öppet helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14.

Telefon 08-408 080 70
avfall@danderyd.se

Sök dina hämtdagar

När hämtas mitt avfall?

Kundtjänst för återvinningsstationer

Från och med 1 januari 2024 har kommunerna insamlingsansvar för förpackningar. Städning och tömning av återvinningsstationerna sköts från årsskiftet av kommunens gemensamt ägda bolag SÖRABs upphandlade entreprenörer. 

Vill du anmäla behov av städning och/eller tömning?
Ring 010-251 89 62 (öppet alla dagar 07–17) eller gör din anmälan via sopor.nu.

Sopor.nu

Kundtjänst för fettavskiljartömning

Telefon 08-35 63 27
slam@sortera.se

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-07-04