Vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta förbrukning av kallvatten. Det finns krav på hur en mätarplats i en fastighet ska utformas. Vattenmätaren är kommunens egendom och ansvar, men det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen utformas på rätt sätt och är godkänd av kommunen.

Fjärravlästa vattenmätare

Har du en fjärravläst mätare behöver du inte längre skicka in din mätarställning till oss utan VA-verksamheten läser regelbundet av den via en avläsningsutrustning som placeras i de bilar som hämtar avfall i kommunen.

Faktablad om fjärravlästa vattenmätare/ felkoder

Faktablad om fjärravläsning via radiokommunikation

Avläsning av vattenmätare

För att vi ska kunna fakturera dig baserat på rätt vattenförbrukning är det viktigt att du som fortfarande har en vattenmätare med manuel avläsning regelbundet lämnar din mätarställning till oss.

Mätarställningen redovisar du en gång varje år. Det gör du med det särskilda avläsningskort som som du får hemskickat till dig, eller med vår e-tjänst.

Obs! Detta gäller inte dig som har fjärravläst vattenmätare.

Beställ vattenmätare

Vattenmätarbyte

För att kontrollera vattenmätarnas funktion byts de i Danderyd ut med ett intervall om 10 år. Vattenmätarbytena utförs av kommunens driftentreprenör Solör Bioenergi. Innan det är dags att byta vattenmätaren skickar Solör Bioenergi ut en avisering till berörd fastighetsägare med förslag på datum och tid för bytet.

Kontrollera din anläggning inför vattenmätarbytet - informationsblad

Har du frågor om byte av vattenmätare?

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör för kundtjänst och fakturering. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

För öppettider till kundtjänst:

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Observera att en myndig person måste vara hemma vid vattenmätarbytet.

Vattenmätarplatsen

Fastighetsägaren anvarar för vattenmätarens installation. Vattenmätarplatsen är normalt inomhus på ett frostfritt ställe, lätt åtkomlig för avläsning och skötsel. Mätaren ska placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, den ska monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör du ha golvavlopp.

Vattenmätarplats faktablad.pdf

Skissen nedan visar det utrymme som behövs för en (1) mätare med Q3 4,10 och 16. Kontakta kommunen för mer information.

Dimensionering av vattenmätare

Enligt Svenskt vattens publikation P100, Kallvattenmätare, anvisningar med kommentarer, dimensioneras vattenmätare enligt följande:

Mätarens storlek Antal mätare Flerbostadshus, antal lägenheter Enbostadshus, antal hus per grupp
Q3 4 1 1-8 1-7
Q3 4 2 9-30 8-26
Q3 4 3 31-60 27-50
Q3 4 4 61-90 51-80
Q3 10 2 91-110 81-100
Q3 10 3 111-200 101-170
Q3 10 4 201-280 171-250
Q3 16 3 281-380 251-330
Q3 16 4 381-540 331-460

Vid ändring av antal eller storlek av vattenmätare kontaktas kommunen. Avgift för nedtagning samt uppsättning enligt gällande taxa tillkommer samt att vattenmätarplatsen kan behövas byggas om.

Reduktion av VA-avgift

Vi följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation i samband med ansökan om reduktion av vattenavgift vid dolda fel (det vill säga återbetalning på grund av en vattenläcka).

Huvudprincipen är att fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installation är i fullgott skick.

Vattenförbrukningen delas upp i två delar, en normalförbrukningsdel och en överförbrukningsdel. Normalförbrukningen bestäms till den högsta normalförbrukningen under de tre senaste åren.

Villkor för att reduktion ska medges är:

  • Överförbrukningen är minst 50 % av normalförbrukningen och uppgår till minst 100 m3.
  • Läckaget har varit dolt, det vill säga okänt för fastighetsägaren.
  • Läckaget är nu åtgärdat.
  • Ansökan om reduktion är skriftlig och komplett med intyg om att läckaget är åtgärdat.

Om dessa villkor uppfylls, ges reduktion med 50 procent av all överförbrukning.

Blankett för ansökan om reduktion

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-03-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.