Avläsning av vattenmätare

För att vi ska kunna fakturera dig baserat på rätt vattenförbrukning är det viktigt att du regelbundet lämnar din mätarställning till oss.

Mätarställningen redovisar du en gång varje år. Det gör du med det särskilda avläsningskort som som du får hemskickat till dig, eller med vår e-tjänst.

I de fastigheter som har fått en fjärravläst vattenmätare installerad behöver vattenmätaren inte läsas av manuellt. Du behöver inte längre skicka in några årsavläsningar, det sker nu automatiskt. 

Observera att du fortfarande måste läsa av och lämna in en flyttanmälan av vattnet vid ägarbyte.

Obs! Detta gäller inte dig som har fjärravläst vattenmätare.

Beställ vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare

Danderyds kommun har snart fasat ut alla traditionella vattenmätare och ersätt dem med mätare som kan distansavläsas. Den enskilde abonnenten behöver inte längre själv läsa av sin vattenmätare utan VA-verksamheten läser regelbundet av den via en avläsningsutrustning som placeras i de bilar som hämtar avfall i kommunen.

Byte till fjärravläst vattenmätare sker vid den tidpunkt då mätarna i alla fall skulle bytas ut enligt ordinarie program.

Informationsblad om fjärravlästa vattenmätare i Danderyds kommun

Faktablad om fjärravläsning via radiokommunikation

Vattenmätarbyte

För att kontrollera vattenmätarnas funktion byts de i Danderyd ut med ett intervall om 10 år. Vattenmätarbytena utförs av kommunens driftentreprenör Solör Bioenergi. Innan det är dags att byta vattenmätaren skickar Solör Bioenergi ut en avisering till berörd fastighetsägare med förslag på datum och tid för bytet.

Kontrollera din anläggning inför vattenmätarbytet - informationsblad

Har du frågor om byte av vattenmätare?

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör för kundtjänst och fakturering. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

För öppettider till kundtjänst:

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Observera att en myndig person måste vara hemma vid vattenmätarbytet.

Vattenmätarplatsen

Fastighetsägaren anvarar för vattenmätarens installation. Vattenmätarplatsen är normalt inomhus på ett frostfritt ställe, lätt åtkomlig för avläsning och skötsel. Mätaren ska placeras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera, den ska monteras vågrätt och ha en avstängningsventil på vardera sidan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid större mätare bör du ha golvavlopp.

Vattenmätarplats faktablad.pdf

Skissen nedan visar det utrymme som behövs för en mätare av med qn 2,5, 6 och 10 m3/h. Kontakta kommunen för mer information.

Dimensionering av vattenmätare

Enligt Svenskt vattens publikation P100, Kallvattenmätare, anvisningar med kommentarer, dimensioneras vattenmätare enligt följande:

Mätarens storlek Antal mätare Flerbostadshus, antal lägenheter Enbostadshus, antal hus per grupp
qn 2,5 1 1-8 1-7
qn 2,5 2 9-30 8-26
qn 2,5 3 31-60 27-50
qn 2,5 4 61-90 51-80
qn 6 2 91-110 81-100
qn 6 3 111-200 101-170
qn 6 4 201-280 171-250
qn 10 3 281-380 251-330
qn 10 4 381-540 331-460

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-06-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.