Växt- och djurliv

Kommunen räknar och inventerar med jämna mellanrum djur- och växtarter i vårt område. Det är viktigt att veta för att kunna förvalta parker och naturmiljöer på ett bra sätt. Under årens lopp har olika inventeringar av växter och djur genomförts i Danderyds kommun. Här finns ett urval publicerade.

Rödfibbla på Altorps gärde

Du kan själv skapa utrymme för insekter och andra djur att trivas i din egen trädgård. En mångfald av olika naturtyper och strukturer i trädgården skapar förutsättning för en mångfald av arter.

  • Det är bra att försöka välja växter utifrån blomningstid, så att det alltid finns något som blommar i trädgården från tidig vår till sen höst. Satsa på nektar- och pollenrika växter.
  • Låt gärna ett hörn av trädgården få vara lite "ostädad" med någon ris- eller lövhög, detta blir bra boplatser för insekter och igelkottar. Sätt upp insektshotell och fågelholkar (köp färdiga, eller bygg själv).
  • Det är även bra att få in vatten på något sätt, oavsett om det är en damm eller bara ett fågelbad. Tänk på att även insekter behöver vatten när det är torrt ute. Eller varför inte låta en del av gräsmattan bli en blommande slåtteräng?

Lär dig mer om biologisk mångfald i trädgården

Sveriges lantbruksuniversitet - En naturlig trädgård

Pollinera Sverige

Här hittar du ett urval av kommunens inventeringar som exempel på den rika natur vi har i området. Några av inventeringar har några år på nacken och några är mycket smala i sin inriktning, sammantaget visar de på hur kommunen myllrar av liv bakom grönskan.

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-12-19